Pomorskie Funduszu Młodzieżowy

Pomorski Fundusz Młodzieżowy powstał z myślą o organizacjach pozarządowych z województwa pomorskiego pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Głównym celem PFM jest finansowe wsparcie organizacji pozarządowych, a tym samym umożliwienie im realizacji inicjatyw wpisujących się w ich cele statutowe.

Poprzez przyznawanie małych grantów chcemy wzbogacić ofertę organizacji, zwiększyć ilość realizowanych przez nie projektów a tym samym zapewni im trwałość i stabilność funkcjonowania.

Na dofinansowanie mogą liczyć działania bez względu na to, jakiego obszaru dotyczą. Nie finansujemy jedynie działań o charakterze politycznym oraz kosztów stałych organizacji (nie związanych z realizacja projektu dofinansowanego w łamach PFM).

Na wsparcie mogą liczyć także inicjatywy zgłaszana przez młodych ludzi działających w organizacjach.  

W ramach Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego wyróżniony został Gdański Fundusz Młodzieżowy. Wnioski o dofinansowanie mogą w jego ramach składać  także  grupy nieformalne, które chcą swoje działania realizować na terenie Gdańska. W ich przypadku nie jest wymagany wcześniejszy udział w szkoleniach.


Wnioski online dostępne będą od 12 do 21 kwietnia. Ich wypełnienie będzie możliwe dopiero po zarejestrowaniu/zalogowaniu. Tradycyjnie o środki ubiegać mogą się min. 4 osobowe grupy. Finansowane mogą być działania wpisujące się w różne obszary tematyczne, takie jak kultura, sport, ekologia, profilaktyka itp.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem (TUTAJ)

Chętnych zapraszamy do udziału w konsultacjach. Skorzystać będzie można z nich od 8 do 12 kwietnia. Szczegółowe godziny podane zostaną na stronie PFM pod koniec tygodnia.

Równocześnie informujemy, że przedstawiciele wszystkich grup, które otrzymają dofinansowanie zobowiązani będą do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym oraz w wybranym szkoleniu.

Harmonogram działań dla grup: Harmonogram

W razie pytań prosimy o kontakt- pfm@morena.org.pl

 

 

Źródło: PFM

Projekt i wykonanie: Mehowmy