Pomorskie Forum Wolontariatu

Pomorskie Forum Wolontariatu ma na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców Pomorza, wolontariuszy, organizacji pozarządowych i otoczenia wolontariatu w aktywność wolontariacką. Między innymi poprzez promowanie idei, upowszechnianie dobrych praktyk wolontariatu oraz wzmacnianie potencjału kompetencyjnego wolontariuszy, animatorów i koordynatorów wolontariatu poprzez zorganizowanie przestrzeni do spotkania o tematyce wolontariatu.

Forum dedykowane jest wolontariuszom, organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym z Pomorza zaangażowanym w działania wolontariackie, ale także osobom i środowiskom zainteresowanym tematyką wolontariatu i działalnością o charakterze społeczno-obywatelskim.

Podczas tegorocznego forum porozmawiamy o szarościach i różach wolontariatu w województwie pomorskim, czyli debata pt. POMORSKIE BARWY WOLONTARIATU.

Po teorii przyjdzie również czas na to, co lubimy najbardziej czyli praktykę.

Zapraszamy do zapisów 👇

Program Pomorskiego Forum Wolontariatu

Prelegenci i goście

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu ekspert w dziedzinie wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego. Menedżer projektów, trener, animator grupy koordynatorów wolontariatu pracowniczego firm partnerskich FOB. Uczestniczy w pracach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie m.in. ocenia merytorycznie wnioski składane w ramach otwartych konkursów ofert. Od 2004 związany zawodowo z trzecim sektorem. Przez ponad 10 lat pracował z Centrami Wolontariatu w Kielcach, Warszawie i Gdańsku oraz jako wolny strzelec z różnymi innymi inicjatywami społecznymi. Absolwent Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych (Fundacja Szkoła Liderów, 2007), Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SLLGO – obecnie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, 2008).

Ekspertka w dziedzinie aktywności społecznej, socjolog, politolog. Do niedawna prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (2014-2020). Specjalizuje się w polityce społecznej oraz zarządzaniu procesami i projektami. Na przestrzeni lat wdrażała szereg programów społecznych, w tym m.in. pierwszą w Polsce mobilną aplikację do pośrednictwa wolontariatu czy Strefę Społeczną podczas Święta Wolności i Solidarności. Zasiadała w Gdańskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Gdańskiej Radzie ds. Seniorów.

Gdańszczanin od urodzenia, stoik z usposobienia, społecznik z wyboru.Od 2011 roku związany z pracą na rzecz Miasta Gdańska i jego mieszkańców. Współorganizował program wolontariatu miejskiego podczas UEFA Euro 2012. Zaangażowany w koordynację projektów społecznych, współpracę z NGO, promocję aktywności fizycznej i zdrowia mentalnego. Od roku 2016 tworzy i wspólnie z Zespołem rozwija program wolontariatu pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.  Prywatnie, uważny obserwator świata, oddany chwilom „tu i teraz”. Blogger, warsztatowiec, wolontariusz, twórca warsztatów pozytywnego kibicowania oraz warsztatów pisarskich dla młodzieży. Niezmordowany promotor i motywator do aktywnego życia. Organizator inicjatyw sąsiedzkich, miłośnik poranków i grilla.

Prezes Fundacji Pokolenia, Animator i Specjalista ds. programów grantowych. Szkoleniowiec i Doradca ds. NGO. Współtwórca Funduszu Akumulator Społeczny. Absolwent Szkoły Doradców Lokalnych Fimango FRSO i certyfikowany doradca formalno-prawny organizacji pozarządowych. Absolwent Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów Instytutu Edukacji Społecznej we Wrocławiu. Członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Zespołu Międzysektorowego przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Wieloletni wolontariusz. Koordynator Lokalnego Centrum Wolontariatu w Tczewie w latach 2010-2014. Realizator projektów m.in. w ramach European Voluntary Service.

Pedagog, socjoterapeuta, mentor, społecznik, mediator w duchu „Porozumienia bez przemocy”. Założycielka prezes i koordynator Grupy Wolontarystycznej ”AGRAFKA” w Pabianicach,  zastępca przewodniczącej Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych, koordynator Pabianickiej Sieci Wolontariatu w Pabianicach, członek Rady Łódzkiego Forum WTZ. Zawodowo kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Od 16 lat związana z wolontariatem i jego wpływem na życiodajną motywację wewnętrzną człowieka. Jej energiczne usposobienie, entuzjazm, otwartość, pogoda ducha oraz olbrzymia chęć działania sprawiają, że może zrealizować plany, które wydają się być niemożliwe. Razem z Agrafkami spina i łączy serca, ludzi oraz inicjatywy społeczne na wielu płaszczyznach. Dbanie o motywację wewnętrzną wolontariuszy zostało docenione w ogólnopolskim konkursie Korpusu Solidarności.  W 2021 roku Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA” zajęła I miejsce w Polsce. Laureatka I miejsca w kategorii Koordynator Roku w konkursie Nagrody Wolontariatu Korpusu Solidarności w woj. łódzkim.

Propagatorka ruchu hospicyjnego, prezes hospicjum dla dzieci i perinatalnego, współtwórca eMOCji Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie, pisarka, podróżniczka, aktywna działaczka społeczna. Kreatorka i pomysłodawczyni licznych akcji charytatywnych, wolontaryjnych. Inicjatorka licznych projektów, na rzecz osób zmagających się z ciężką chorobą, stratą i żałobą. Twórca licznych spotkań, warsztatów lokalnych i ogólnopolskich, dla zespołów firm, uczniów, studentów, personelu medycznego, więźniów pt. „Jak przebudzić się do pełni życia?”

Trenerka kompetencji społecznych, edukatorka, superwizorka i animatorka społeczna. Od wielu lat działa aktywnie w organizacjach pozarządowych – najsilniej związana z Federacją FOSa, w której pracuje zawodowo. Wiceprezeska Fundacji Kocham Jaśka. Zajmuje się edukacją osób dorosłych, holistycznym wpieraniem liderek i liderów w środowisku ich działania oraz rozwijaniem i zmianą w organizacji. Współautorka innowacji skierowanych do osób starszych i doświadczających ubóstwa oraz wykluczenia. Dziennikarka, członkini redakcji pisma środowisk seniorskich „Generacja”. Trenerka w programie Korpus Solidarności wspierającym wolontariat długoterminowy w Polsce.

Nowator projektów społecznych, twórca i założyciel organizacji, prekursor działań dedykowanych młodzieży. Współtwórca i kierownik projektu Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica. Pełnomocnik Prezydenta Legnicy ds. Dzieci i Młodzieży. Założyciel i wieloletni prezes zarządu Stowarzyszenia „Spynacz”. Organizator Best Spynacz Summer i Winter Campów dla dzieci, młodzieży oraz seniorów w Polsce jak i zagranicą. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończył studia z zakresu zarządzania projektami i innowacjami oraz studia podyplomowe na kierunku zarządzanie miastem. Profilaktyk w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych. Czynny i świadomy wolontariusz.

Animator i integrator dzieci i młodzieży. Od 11 lat wolontariuszka, koordynator resortu „Junior” oraz Złota Agrafka w Grupie Wolontarystycznej „AGRAFKA”. Od 5 lat pracuje jako wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego „JUNIOR” w Pabianicach. Na co dzień łączy rolę pracownika i wolontariusza m. in. organizując pracę wolontariuszy w placówce. Dba o logistykę działań, motywację oraz życzliwą atmosferę, która przekłada się na jakość pomagania. Praca z drugim człowiekiem jest dla niej źródłem inspiracji do działania. Działała także w Związku Harcerstwa Polskiego. Gdzie pełniła funkcję kadry drużyny. Swoją kreatywność wykorzystuje podczas pisania i realizacji projektów na rzecz lokalnych mieszkańców, włącza do aktywności grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, a także działa na rzecz ochrony i wspieranie środowiska. Obecnie poznaje techniki MINDFULNES jako narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Od wielu lat pracuje w jednej ze świętokrzyskich organizacji pozarządowych, gdzie realizuje różnorodne projekty na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Jest doradcą zawodowym. Stara się angażować lokalną społeczność realizując różnorodne inicjatywy na terenie swojej gminy. Jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nowiny. Powołała do życia i od 4 lat prowadzi Stowarzyszenie „Siła Woli”, które skupia aktywne osoby działające na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska poprzez wspieranie inicjatyw społecznych. Od 2 lat koordynator projektu „Lokalne Centra Wolontariatu w Gminie Nowiny i Chęciny”, które stowarzyszenie realizuje jako lider.

Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym ngo.pl

https://www.ngo.pl/

Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym gdansk.pl

https://www.gdansk.pl/

Bądźcie koniecznie!

bo przecież…

#BezNasNieDziała

Projekt i wykonanie: Mehowmy