Pomorskie Forum Wolontariatu Pracowniczego

Forum ma na celu zwiększenie zaangażowania sektora biznesowego z obszaru całego Pomorza w tym pracodawców oraz pracowników w aktywność wolontariacką, poprzez promowanie idei i wdrażanie dobrych praktyk wolontariatu pracowniczego w firmach, wzmacnianie potencjału kompetencyjnego pracowników jako wolontariuszy, zachęcenie do podejmowania działań społecznych oraz promowanie postawy społeczeństwa obywatelskiego. Forum ma charakter edukacyjno – sieciująco – inspirujący.

Podczas Pomorskiego Forum Wolontariatu Pracowniczego rozmawiać będziemy m.in o korzyściach z wdrożenia wolontariatu pracowniczego w swojej firmie, potrzebach pracodawców i lokalnych społeczności przy jego realizacji, wyzwaniach przy tworzeniu wolontariatu pracowniczego oraz jego roli.

Zapisujcie się koniecznie! 👇

Program Pomorskiego Forum Wolontariatu Pracowniczego

Prelegenci i goście

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza”. Związany z biznesem od kilkunastu lat. Popularyzator zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, osobiście zaangażowany w realizację i rozwój ekonomii społecznej. Społecznik i uczestnik prac wielu organów przedstawicielskich, takich jak np. Pomorska Rada Przedsiębiorczości, Rada Regionów Konfederacji Lewiatan, Sztab Pomorskich Przedsiębiorców. Członek wielu szacownych gremiów m.in.: Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Konwentu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, Rady Fundacji Gdańskiej. Jest przewodniczącym Rady Fundacji Theatrum Gedanense.

Menadżer CSR w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Wydziału Zarządzania oraz studium menedżerskiego Mini MBA na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto absolwent SGH, na której z wyróżnieniem ukończył Studia Menedżerskie. Jest jedną z pierwszych w Polsce osób, która zawodowo zajmowała się CSR. Ekspert rynku eventowego w Polsce. Od początku swojej kariery zawodowej ściśle związany z branżą ubezpieczeniową. W PZU dyrektor ds. Zaangażowania Społecznego, odpowiadający za całokształt działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu. Obecnie zaangażowany we wdrażanie strategii wolontariatu pracowniczego najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce.

Prezeska  Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego. Ekspertka i współtwórczyni ruchu wolontariatu pracowniczego społecznie odpowiedzialnych pracodawców w Polsce. Z wykształcenia politolog społeczny. Na Liście 50 Kobiet Polskiego CSR opublikowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Z ponad 20 letnim doświadczeniem międzysektorowych partnerstw, innowacyjnych, systemowych programów społecznych, społecznych strategii i polityk lokalnych opartych m.in. o wolontariat w sektorze służby zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, ngo’s i biznesie. Członkini i uczestniczka grup eksperckich w projektach CSR i ZR m.in. dla PKPP Lewiatan, Pracodawców RP, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Propagatorka mądrego pomagania, ekonomii współpracy, relacyjnej kulturze organizacyjnej, naturalnego przywództwa, edukacji wzajemnej, zrównoważonego rozwoju w działaniu.

Liderka zespołu pracowników Intel Technology Poland zarządzającego wolontariatem pracowniczym w Gdańsku. Na co dzień marketingowiec.

Absolwentka kierunku CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w rozwoju firmy. Wesoła, lubiącą ludzi i pomaganie im. Lubię odkrywać nowe miejsca w Polsce i na Świecie J Ciekawią mnie inne kultury i zwyczaje. Interesuje mnie również historia II WŚ. Pracująca w Banku Gospodarstwa Krajowego w Biurze CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju. Od ponad 4 lat zajmująca się społecznym zaangażowaniem w organizacji, głównie wolontariatem pracowniczym. Koordynatorka działań wolontariatu pracowniczego, wspiera wolontariuszy w programach wolontariackich. Organizuje również działania na rzecz zrównoważonego rozwoju dla pracowników. Pomaga składać wnioski czy rozliczać projekty wolontariackie, udziela merytorycznego wsparcia i pomaga pozyskać partnerów do działań wolontariackich. Uczestniczy także w projektach, które organizują wolontariusze. Spotyka się, działa i angażuje.

Dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju w Banku Gospodarki Krajowej. Z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie korporacji, start-upów, jak i NGO. Zarządzał projektami i zespołami w zakresie budowania i rozwijania przedsięwzięć zaangażowanych społecznie. W okresie 2006-2016 pracował w marketingu i komunikacji korporacyjnej Grupy PZU, w ostatnich latach jako koordynator ds. CSR, kierujący również zespołem wsparcia programów zdrowotnych PZU. W latach 2016-2018 odpowiadał za strategię i rozwój Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, a także za budowanie przedsiębiorczości społecznej fundacji. Społecznie pełni funkcję przewodniczącego rady fundacji onkologicznej „Znajdź Pomoc”.

Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej Nationale Nederlanden.
Odpowiedzialna za komunikację korporacyjną, relacje z mediami, komunikację wewnętrzną, CSR, w tym wolontariat pracowniczy oraz działania z zakresu Public Affairs.  Wcześniej odpowiadała za komunikację korporacyjną oraz za rozwój wolontariatu pracowniczego w branży FMCG w firmie Cadbury, której częścią była marka Wedel. Z wykształcenia Absolwentka Socjologii UW. Dodatkowo absolwentka MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, jak również studiów podyplomowych z zakresu relacji inwestorskich i komunikacji finansowej, projektów społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Juror konkursu Złote Spinacze – prestiżowego konkursu oceniającego projekty z zakresu PR i komunikacji.

Lider ds. polityki społecznej i raportowania niefinansowego w LPP / Prezes Zarządu Fundacji LPP. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze działań społecznych, zarządzania fundacjami korporacyjnymi, prowadzenia akcji wolontariackich oraz raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Związana z LPP od 2017 r. Od początku odpowiada za projekty społeczne, działania wolontariackie oraz zarządza powołaną w 2017 roku Fundację LPP. Ukończyła politologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Master of European Political Studies na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Studia Podyplomowe Strategie Społecznej Odpowiedzialności na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Mgr pedagogiki; pełnomocnik marszałka woj. pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, radny Rady Miasta Gdańska; B: 2001 – Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej; 2004 – Uniwersytet Gdański, Wydz. Nauk Społecznych, mgr pedagogiki; 2006 – Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie); 2008 – studia podyplomowe Zarządzanie Personelem w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie; 2012 – menedżerskie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku; kurs zarządzania projektami PRINCE 2 oraz inne liczne kursy z psychologii, pedagogiki i zarządzania; Ca: 1981 – NSZZ Solidarność, obsługa centrali telefonicznej; 1983 – 1984 Poczta Polska w Gdańsku, doręczyciel telegramów; 1985 – 1994 pracownik Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych „Świetlik”; 1997 – 2001 Telekomunikacja Polska, doręczyciel telegramów; 2001 – 2010 Poradnia Leczenia Uzależnień w Sopocie, instruktor, od 2006 terapeuta – specjalista terapii uzależnień; 2002 – 2010 Urząd Miasta Sopotu, inspektor, a później pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych; od 2010 pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pełnomocnik marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: były członek Gdańskiej Rady Sportu;Srebrny Krzyż Zasługi; medal pro Patria; Pro Memoria; medale okolicznościowe od Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, Związku Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych i Więźniów Politycznych, Ruchu Młodej Polski oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; Nagroda PM Gdańska za najlepszą imprezę sportowo-rekreacyjną, 2014; nominacja do nagrody Trójmiasto.pl 2014; nominacja do nagrody Osobowość roku 2016 „Dziennika Bałtyckiego”; tytuły najlepszego samorządowca województwa pomorskiego w latach 2016 i 2017 od czytelników Portalu Samorządowego; Odznaczony przez Zarząd Główny Złotą Odznaką Honorową Związku Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku; W latach 70-ych sympatyk Ruchu Młodej Polski; aktywny członek Solidarność zaangażowany w działalność opozycyjną i konspiracyjną, 1981-1989; 1976 – 1989 aktywna działalność opozycyjna w Ruchu Młodej Polski i Solidarności – kolportaż ulotek, druk nielegalnych wydawnictw, współorganizacja i udział w nielegalnych manifestacjach; działalność na rzecz upowszechniania sportu: 2000 – 2003 pomysłodawca i organizator turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży „Zagraj z nami” w Sopocie; od 2004 pomysłodawca i wspólnie z Gdańską Fundacją Dobroczynności organizator popularnych turniejów dzikich drużyn „Do przerwy 0:1” w Gdańsku;: ornitologia, tenis, piłka nożna, jazda rowerem; PMM: narodziny dzieci; OA: od 2014 Radny Rady Miasta Gdańska (bezpartyjny), przewodniczący Komisji Edukacji.

Upór- konsekwencja- dobry kontakt z ludźmi.

Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym ngo.pl

https://www.ngo.pl/

Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym gdansk.pl

https://www.gdansk.pl/

Bądźcie koniecznie!

bo przecież…

#BezNasNieDziała

Projekt i wykonanie: Mehowmy