III POMORSKIE FORUM WOLONTARIATU

Pomorskie Forum Wolontariatu
to jedyne takie wydarzenie
w woj. pomorskim, które poświęcone jest w całości
tematyce wolontariatu!

Po raz kolejny zapraszamy
na spotkanie z wolontariatem!

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza na
III POMORSKIE FORUM WOLONTARIATU

Wydarzenie odbędzie się 30 września 2023 r.
w Centrum Dolna Brama w Gdańsku.

Pomorskie Forum Wolontariatu to regionalne spotkanie w tematyce wolontariatu, na które zapraszamy wolontariuszy, organizatorów i koordynatorów wolontariatu oraz wszystkich mieszkańców Pomorza zainteresowanych tematyką wolontariatu!

Idea Forum zrodziła się z potrzeby stworzenia w naszym województwie przestrzeni, która umożliwia zainteresowanym dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz czerpanie z dobrych wzorców i praktyk wolontariatu. To również okazja do wymiany myśli, refleksji i dyskusji o kierunkach rozwoju tej gałęzi sektora pozarządowego w województwie pomorskim. Chcemy wspólnie pochylać się nad ważnymi aspektami wolontariatu. A wszystko po to, by poszukiwać nici współpracy i narzędzi na rzecz tworzenia i optymalizowania warunków, które będą wspierać mieszkańców Pomorza w zaangażowaniu społecznym o charakterze wolontariatu.

Nie zapominajmy, że Forum to również jedyne takie miejsce spotkania i sieciowania praktyków i sympatyków wolontariatu z całego Pomorza!

CO CZEKA NA UCZESTNIKÓW?

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Forum będzie potencjał kompetencyjny budowany i rozwijany poprzez wolontariat. O tym, że wolontariat to doskonała szansa m.in. do zdobywania i rozwijania cennego doświadczenia, budowania relacji, poszerzania możliwości czy dzielenia się różnymi zasobami, wie w teorii każdy wolontariusz i koordynator. W praktyce często jednak o tym zapominamy lub rzadko podejmujemy świadomą refleksję w tym obszarze. Postanowiliśmy zatem wspólnie, w gronie wolontariuszy, organizatorów wolontariatu i ekspertów, pochylić się m.in. nad pytaniami o to, co wiemy o kompetencjach w wolontariacie i w jaki sposób można czerpać z wolontariatu w sposób wartościowy, aby efektywnie budować i wzmacniać zasoby własne i wspólne, z korzyścią zarówno dla siebie-wolontariusza, jak i naszych beneficjentów, by była to relacja „win-win”.

Spotkamy się również inspirującymi historiami osób, dla których wolontariat stał się znaczącym narzędziem rozwoju w różnych aspektach życia, okazją do wzmacniania kompetencji czy drogą budowania ścieżki zawodowej.

W programie na uczestników czekają m.in. debata i sesja inspiracji dla wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu (opis poniżej w części: Program). Nie zabraknie również miejsca na wspólne rozmowy, wymianę doświadczeń i integrację.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W FORUM?

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych, a w szczególności pomorskich wolontariuszy i organizatorów wolontariatu: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, placówki kulturalne, szkolne koła wolontariatu, a także wszystkich mieszkańców Pomorza działających społecznie w grupach nieformalnych, na rzecz dobra wspólnego czy po prostu zainteresowanych tematyką wolontariatu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja.

W PROGRAMIE:

PROGRAM

DEBATA „Potencjał kompetencyjny budowany i rozwijany poprzez wolontariat”

O tym, że wolontariat to doskonała szansa do zdobywania i rozwijania cennego doświadczenia, budowania relacji, poszerzania możliwości czy dzielenia się różnymi zasobami, w teorii wie każdy wolontariusz i koordynator. W praktyce często jednak o tym zapominamy lub rzadko podejmujemy świadomą refleksję w tym obszarze.

Gości tegorocznej debaty zapytamy więc m.in. o to, jak wolontariat może pomóc w rozwoju własnych zasobów i kompetencji, a także jak zrównoważyć rozwój osobisty i chęć pomagania. Poszukamy odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób można czerpać z wolontariatu w sposób wartościowy, aby efektywnie budować i wzmacniać zasoby własne i wspólne, by była to obustronnie relacja “win-win”. Sięgniemy zarówno do perspektywy wolontariusza, jak i koordynatora, a nawet szerzej – chcemy pochylić się również nad wymiarem budowania kapitału III sektora i państwa. 

Porozmawiamy również o tym, co potencjalni pracodawcy cenią w wolontariuszach oraz jak opowiadać o własnym doświadczeniu w wolontariacie językiem korzyści. Sięgniemy też po wnioski i trendy płynące z ostatnich badań w temacie wolontariatu.

W moderowanej dyskusji udział wezmą nie tylko znamienici goście – do wymiany refleksji oraz zadawania pytań zaprosimy również uczestników Forum przysłuchujących się debacie. Serdecznie zapraszamy!

Uczestnicy debaty: Anna Jastrzębska, Krystyna Szubielska, Alicja Zajączkowska, Wojciech Kaczmarczyk, Tomasz Limon, Michał Zorena

Moderator: Piotr Stec

SESJA INSPIRACJI DLA KOORDYNATORÓW, czyli co zrobić, aby wybuchł potencjał?

Każdy z nas ma potencjał. Pytanie, czy już go odkrył i dał przestrzeń na jego realizację? Wolontariat to piękna droga do odkrycia swoich wewnętrznych skarbów, a koordynator wolontariatu to właściwa osoba, która może w tym pomóc.

Jaki wpływ na rozwój wolontariusza ma koordynator, jego postawa, styl zarządzania i sposób komunikacji? Co zrobić, aby talenty, umiejętności i moce wolontariusza wybuchły  i wzmocniły jego samego oraz działania na rzecz placówki w której działa? Jak obopólna synergia może przełożyć się na wzajemną motywację i jakość niesionej pomocy? Czy warto budować długotrwałą relację z wolontariuszem opartą na przywiązaniu, tożsamości i współodpowiedzialności?

Moderatorka: Agnieszka Jaksa

SESJA INSPIRACJI DLA WOLONTARIUSZY, czyli co zrobić, aby rozkwitło?

W tej przestrzeni spotkamy się z inspirującymi historiami osób, dla których wolontariat stał się narzędziem rozwoju, drogą budowania i wzmacniania kompetencji, ścieżki zawodowej lub szeroko rzecz ujmując – znaczącą częścią ich życia. Posłuchamy o drodze zaproszonych gości do i przez wolontariat. Porozmawiamy wspólnie o tym, czy i czego można nauczyć się  w wolontariacie? Nasi goście podzielą się też doświadczeniami na temat tego, w jaki sposób można czerpać z wolontariatu w sposób wartościowy oraz z dbałością o właściwy balans i dobrostan. Dostaniecie też garść dobrych rad, w jaki sposób można wpływać na rozwój poprzez wolontariat i co robić, aby wzmacniać swoje talenty.

Uczestnicy sesji: Beata Ptasińska, Adrianna Szmigiero, Monika Widocka, Damian Szymański

Moderatorka: Alicja Świtlik

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

PRELEGENCI

Pedagog, socjoterapeuta, mentor, społecznik, mediator w duchu „Porozumienia bez przemocy”. Założycielka prezes i koordynator Grupy Wolontarystycznej ”AGRAFKA” w Pabianicach,  zastępca przewodniczącej Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych, koordynator Pabianickiej Sieci Wolontariatu w Pabianicach, członek Rady Łódzkiego Forum WTZ. Zawodowo kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Od 16 lat związana z wolontariatem i jego wpływem na życiodajną motywację wewnętrzną człowieka. Jej energiczne usposobienie, entuzjazm, otwartość, pogoda ducha oraz olbrzymia chęć działania sprawiają, że może zrealizować plany, które wydają się być niemożliwe. Razem z Agrafkami spina i łączy serca, ludzi oraz inicjatywy społeczne na wielu płaszczyznach. Dbanie o motywację wewnętrzną wolontariuszy zostało docenione w ogólnopolskim konkursie Korpusu Solidarności.  W 2021 roku Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA” zajęła I miejsce w Polsce. Agnieszka została również laureatką I miejsca w kategorii Koordynator Roku w konkursie Nagrody Wolontariatu Korpusu Solidarności w woj. łódzkim.

Wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Wieloletnia aktywna wolontariuszka zaangażowania w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Podczas swojej zawodowej przygody w stowarzyszeniu prowadziła Biuro Pośrednictwa Wolontariatu wypracowując i wprowadzając nowe standardy jego funkcjonowania. Animowała środowisko zarówno wolontariuszy jak i organizatorów wolontariatu w celu optymalizacji oferty dla obu stron. Prowadząca licznych szkoleń dla wolontariuszy oraz organizatorów wolontariatu. Rekruter oraz koordynator wolontariuszy podczas licznych inicjatyw. Współtwórca i realizator m.in. programu Gdańsk Pomaga oraz obchodów Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022. Z sukcesem za pomocą wolontariatu zawodowego aktywizowała osoby wykluczone społecznie do włączenia się życie społeczne i zawodowe. Ekspert w dziedzinie promocji wolontariatu. Odpowiedzialna za kreowanie spersonalizowanych strategii promocyjnych, pomagających zwiększyć zainteresowanie aktywnością wolontariacką. Swoje działania opiera na dialogu i współpracy z wolontariuszami, instytucjami, sektorem pozarządowym oraz biznesowym.

Od 2017 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego. W 2016 r. Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, a następnie Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM. W latach 2012-2015 w Radzie Programowej PiS wspólnie z prof. P. Glińskim przygotował koncepcję programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Przed rozpoczęciem pracy w administracji publicznej ponad 20 lat zajmował się tematyką społeczeństwa obywatelskiego pracując w organizacjach pozarządowych i realizując projekty obywatelskie. W latach 1999-2011 kierował współpracą międzynarodową w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Od 2007 roku asesor w programach edukacyjnych i na rzecz społeczeństwa obywatelskiego m.in. dla Komisji Europejskiej, w Programie FIO, Programie Erasmus i funduszach norweskich. Zajmował się także tematyką społeczeństwa obywatelskiego od strony badawczej. W 1989r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a następnie studia podyplomowe kierowania zachowaniami w organizacjach na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu i studia doktoranckie w zakresie nauk społecznych na Akademii im. L. Koźmińskiego.

Podróżnik, społecznik, mówca motywacyjny, młody tata. W wieku 13 lat stracił rękę i nogę. Dwa lata później razem z polarnikiem Markiem Markiem Kamińskim zdobył Biegun Północny i Południowy. W kolejnych latach uczestniczył w wyprawach na Kilimandżaro, Elbrus, wspinał się na górę El Capitan, przebiegł New York City Marathon i uczestniczył w triathlon Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia. Porusza się na protezie nogi. Przez 11 lat prowadził Fundację Poza Horyzonty, która pomogła wielu osobom po amputacjach. Od lat pokazuje, że mimo tragicznych doświadczeń można żyć pełnią życia i realizować swoje pasje oraz marzenia.

Psycholog i producent filmowy. Obecnie przedsiębiorca, trener, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, łowca talentów, mówca, networker i mentor biznesowy. Fundator i prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Talentów. Odznaczony medalem honorowym za zasługi pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Biznesowych Związku Pracodawców Pomorza.

Z wykształcenia magister pedagogiki, z zawodu nauczycielka języka angielskiego, z zamiłowania wolontariuszka, podróżniczka, zapalona fanka siatkówki. Praca z dziećmi i młodzieżą to jej pasja. Zaczynała jako instruktor ZHP i wychowawca kolonijny, dziś na swoim koncie ma pracę z Samorządem Uczniowskim i Kołem Wolontariatu, z którymi zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest także sędzią i trenerem Odysei Umysłu, prowadzi szkolenia z zakresu motywacji i komunikacji, angażuje się w edukację globalną. Wraz z Fundacją Perspektywa stworzyła Akademię Samorządności szkolącą uczniów i nauczycieli do działań samorządowych. Dodatkowo angażuje się w wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne jako wolontariusz, na stałe współpracując z Gdańskim Centrum Wolontariatu i Europejskim Centrum Solidarności. Swoją energią i optymizmem stara się zarażać ludzi wokół siebie. Wyznaje zasadę, że zamknięte drzwi to żadna przeszkoda, trzeba tylko znaleźć otwarte okno. 

Animator społeczny i działacz kulturalno-społeczny. Członek Ogólnopolskiego Konwentu RDPP, Pomorskiej RDPP oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Trener , doradca, ekspert 3 Sektora. Doradca formalno-prawny w Powiślańskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Realizator wielu projektów, finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i europejskich.  Interesuje się historią, teatrem lalek, strategiami i aktywnością społeczną.

Emerytowana nauczycielka języka polskiego, obecnie aktywnie uczestnicząca w różnych wydarzeniach kulturalnych; członkini Dyskusyjnego Klubu Książki, uczestniczka spotkań w Krakowskim Salonie Poezji w Gdańsku, melomanka i wielbicielka teatru a także członkini Kawiarenki Literackiej działającej przy Fundacji Nowa, wolontariuszka w programie Pary językowe przy w/w Fundacji.

Tegoroczna maturzystka i wolontariuszka miasta Słupsk. 6 lat temu rozpoczęła swoją przygodę z wolontariatem w szkole podstawowej, aktualnie jako absolwentka staje się koordynatorką Szkolnego Koła Wolontariatu „Micek i przyjaciele”. Wolontariat objął każdą dziedzinę jej życia i w różnych aktywnościach znajduje sposób, aby wesprzeć potrzebujących. Zrealizowała dwie edycje spotkań przedświątecznych z seniorami oraz zorganizowała inspirujące spotkanie z wolontariuszami ze szkół podstawowych z regionu, gdzie wraz z innymi podzieliła się doświadczeniem zdobytym podczas wielu akcji. Jej celem w działaniach jest rozprzestrzenianie dobra, uśmiechu i dawanie z siebie jak najwięcej tym, którzy tego potrzebują. Jej działania zostały uhonorowane nagrodą główną w pomorskiej edycji Konkursu na Wolontariusza Roku 2022 Korpusu Solidarności, została również laureatką ogólnopolskiego Konkursu na Wolontariusza Roku 2022 Korpusu Solidarności.

Koordynator Wolontariatu w Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi”. To wujek wrażliwy na sprawy dzieci i osób z niepełnosprawnościami, dlatego co roku wymyśla szalone pomysły na wsparcie podopiecznych fundacji. W 2021 roku zdobył Koronę Gór Polski w 14 dni zbierając środki na leczenie i rehabilitację dzieci. W 2022 roku wziął udział w challengu FasOffPoMęsku promującym profilaktykę Płodowego Zespołu Alkoholowego. W tym samym roku przeszedł Główny Szlak Beskidzki, 500 w milczeniu, komunikując się alternatywnie za pomocą piktogramów, aby zebrać środki na dalsze wdrażanie komunikacji alternatywnej dla Juliany i Bartka – podopiecznych Fundacji „Dom w Łodzi”, którzy nie mówią. W tym roku powtórzył wyzwanie i przeszedł dystans z Helu na Rysy w milczeniu. Od trzech lat podejmuje działania na rzecz powstania w Łodzi Integracyjnego Placu Zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wolontariat to jego drugie, nowe życie.

Koordynatorka projektów społecznych, z 14-letnim doświadczeniem zawodowym, realizująca długoterminowe projekty o zasięgu krajowym, w tym projekty z obszaru wolontariatu (Wolontariat w ECS, EHF EURO 2016, Gdański Fundusz Senioralny). Obecnie edukatorka w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości Inkubator Starter, inicjatorka i mentorka Młodzieżowej Rady Inkubatora Starter. Szkoleniowiec, w trakcie certyfikacji na Moderatora Design Thinking.

Prezeska Pracowni Pozarządowej – prężnej organizacji rozwijającej na Pomorzu Zachodnim organizacje pozarządowe, wolontariat i aktywność obywatelską. Od 23 lat wolontariuszka i działaczka społeczna. Obecnie prowadzi zachodniopomorskie centrum organizacji pozarządowych i centrum wolontariatu. Koordynuje Pomarańczową Drużynę – zespół kilkudziesięciu wolontariuszy specjalizujących się w wolontariacie grupowym. Koordynowała wolontariat na hali noclegowej dla uchodźców oraz podczas pandemii. Razem ze swoją Drużyną organizuje najważniejsze regionalne wydarzenia branżowe (Festiwal Organizacji, Dzień NGO, Zachodniopomorskie Forum NGO, Dzień Wolontariatu i inne). Obecnie remontując wielki budynek tworzy wyjątkową przestrzeń dla aktywnych. Specjalizuje się w tematyce roli liderskiej, zarządzaniu strategicznym, budowaniu marki organizacji, work-life balance i rozwoju osobistym.

Badaczka społeczna, mentorka, przedsiębiorczyni. Specjalizuje się w badaniach społecznych  i ewaluacji, innowacjach, strategiach rozwoju oraz w zarządzaniu organizacjami i projektami. Zarządza rodzinną firmą badawczą PrePost Consulting sp. z o.o. Od lat aktywnie działa społecznie w sektorze pozarządowym m.in. w zarządzie Fundacji METAPOMOC, w  Polskim Towarzystwie Ewaluacyjnym w Fundacji Forum Mentorów, w Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych. Idea wolontariatu jest jej bardzo bliska. Jest współzałożycielką Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Przez kilka lat była jego prezeską. Prowadzi badania dotyczące angażowania się w wolontariat m.in. w 2021 opracowała raport  z badania „Wolontariat młodych w województwie pomorskim” oraz publikację „Wolontariat przyszłości”.

Jest magistrem nauk politycznych na Uniwersytecie Gdańskim, ukończył studia podyplomowe „Przedsiębiorczość społeczna” (prowadzone przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu). W latach 2013-2016 był doradcą kluczowym i animatorem w Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywał pracując jako mentor w projekcie Ekonomia Solidarności. Od 2016 roku pracuje dla Urzędu Miasta Gdańska w Wydziale Rozwoju Społecznego w Referacie Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych, którym kieruje od 2022 r. Ekspert w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, aktywności obywatelskiej, innowacji społecznych i partycypacji. 

WYDARZENIE WSPIERAJĄ:

Wydarzenie dofinansowane jest ze środków Województwa Pomorskiego w ramach zadania publicznego “III Pomorskie Forum Wolontariatu” oraz przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030”.

Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym ngo.pl

https://www.ngo.pl/

Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym gdansk.pl

https://www.gdansk.pl/

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami:
mail: ks@wolontariatgdansk.pl
tel. 58 772 42 21

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Projekt i wykonanie: Mehowmy