Pomorska Debata o Kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury

4 września o godzinie 17.00 w Ratuszu Staromiejskim (NCK) odbędzie się pierwsza z cyklu pięciu debat poświęconych pomorskiej kulturze. Poświęcona zostanie pomorskiej wielokulturowości. Organizatorami wydarzenia są: Instytut Kaszubski oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. Debata jest otwarta dla wszystkich!

Dlaczego „pomorska debata”?

– Podstawową przesłanką organizacji cyklu debat jest zdiagnozowana potrzeba analizy zmian, jakie zachodzą w pomorskiej kulturze. I tę pomorskość podkreślamy celowo! Tak się bowiem składa, że – naszym zdaniem – zarówno badania nad procesami kulturowymi, jak i dyskusja nad nimi mają u nas wymiar przede wszystkim lokalny (w zasadzie koncentrując się na Gdańsku czy może nieco szerzej – na metropolii) – mówi Profesor Cezary Obracht – Prondzyński – wiceprezes Instytutu Kaszubskiego

 
Podstawowym celem projektu jest organizacja serii pięciu spotkań dyskusyjnych. Wprowadzeniem do każdej debaty będzie głos eksperta w danej dziedzinie. Głos ten następnie (po uwzględnieniu wniosków z dyskusji) przybierze kształt swego rodzaju „raportu” i następnie zostanie upubliczniony w postaci PDF na stronach internetowych Instytutu Kaszubskiego.

 
Formuła spotkań jest otwarta! Będziemy starali się dotrzeć do maksymalnie szerokiego kręgu osób zainteresowanych poszczególnymi tematami debat. Postaramy się także wykorzystać różnorodne kanały (media, internet) do animowania dyskusji. – mówią organizatorzy wydarzenia

 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem najbliższej debaty, który znajduje się pod poniższym linkiem:

Program debaty „Pomorska wielokulturowość: niewykorzystane potencjały czy potencjalne ryzyka?

Więcej informacji: http://www.facebook.com/pomorskadebataokulturze

 
Cykl debat dofinansowany został ze środków Miasta Gdańska oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 
Źródło informacji: Instytut Kaszubski

Plakat projektu

 

 

 

 

 

 

Foto: www.ddcadvocacy.com

Projekt i wykonanie: Mehowmy