Pomagamy gdańskim żabom!

Przez cały miesiąc – od 30 marca do 30 kwietnia – w Gdańsku odbywać się będzie akcja pomocy płazom (żabom i ropuchom), które w Polsce są pod ochroną gatunkową. Akcja prowadzona będzie stale w pięciu punktach, działał będzie także patrol interwencyjny (to nowość!), z którym mogą kontaktować się mieszkańcy i przekazywać informacje o nowych miejscach wędrówek.

W roku 2008 Wydział Środowiska zainicjował pilotażowy program czynnej ochrony płazów na terenie Gdańska. Założenia programu zostały przygotowany wspólnie z gdańskimi naukowcami oraz mieszkańcami. Przeprowadzono też ankietę wśród młodzieży wszystkich gdańskich szkół, której celem było określenie rejonów wiosennych wędrówek godowych płazów, które są jednymi z głównych sojuszników człowieka w walce z dokuczliwymi insektami, np. komarami.

– Od roku 2010 rozpoczęliśmy zabezpieczanie najważniejszych miejsc wiosennych migracji płazów poprzez oznakowanie ostrzegawcze (12 miejsc), zakładanie płotków o łącznej długości ok. 4 km wzdłuż jezdni wraz z przenoszeniem w najbardziej niebezpiecznych punktach – mówi Marcin Tryksza z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – Rocznie ratujemy (przenosimy) blisko 5000 płazów! Do tej pory udało się nam uratować dziesiątki tysięcy tych pożytecznych zwierząt. Daliśmy też wiele radości dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym, dla których taka forma aktywnej rehabilitacji w kontakcie z przyrodą okazała się znakomita.

Warto podkreślić, że do wiosennej akcji coraz liczniej włączają się mieszkańcy Gdańska wraz z dziećmi, członkowie organizacji proekologicznych, a także wolontariusze.

Wezwij patrol interwencyjny!
W związku z licznymi sygnałami mieszkańców o pojawiających się nowych miejscach wędrówek płazów, został uruchomiony patrol interwencyjny. Po otrzymaniu informacji o płazach, zostanie on wysłany na miejsce. Zadaniem patrolu, składającego się z wolontariuszy z Fundacji „Sprawni Inaczej”, będzie przeniesienie płazów w bezpieczne miejsce.

Kontakt do patrolu interwencyjnego:
Fundacja Sprawni Inaczej
Hanna Doroszuk
tel. 58 342 20 83 (w godz. 8.00 – 15.00)
e-mail:
biuro@fsi.gda.pl

http://www.fsi.gda.pl/

 


Pięć stałych punktów przenoszeń:
Również w tym roku jest prowadzona akcja ratowania gdańskich płazów w pięciu głównych punktach:
– Niedźwiednik rejon ul. Góralskiej,
– Dolina Królewska przy ul. Do Studzienki,
– Osiedle VII Dwór – ul. Michałowskiego – nowy punkt
– Oliwa – ul. Bytowska i Kwietna (rejon Kuźni Wodnej).
– Piecki-Migowo ul. Myśliwska – nowy punkt
Już od godzin wczesnorannych wolontariusze ze Stowarzyszenia Obserwatorów Ptaków Wędrownych „Drapolicz” przenoszą w tych miejscach żaby.

Kontakt do Stowarzyszenia „Drapolicz”
Piotr Zięcik
tel. 798 537 514, 509 371 644
e-mail:
biuro@drapolicz.org.pl
http://www.drapolicz.org.pl/index.php?lang=pl

„Drapolicz” będzie „obsługiwał” pięć miejsc jako organizacja społeczna, która zgłosiła wniosek do tegorocznej edycji dofinansowania projektów przez Wydział Rozwoju Społecznego.
– Płazy są przenoszone przez wolontariuszy skupionych wokół inicjatywy „Chronimy płazy Gdańska”. Dzięki dofinansowaniu działań ze środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku (projekt dofinansowany przez Wydział Rozwoju Społacznego), tysiące płazów zostanie bezpiecznie przeniesionych przez bariery, jakimi są drogi i unikną spotkania z samochodami – mówi Piotr Zięcik.

Zachęcamy do odwiedzenia i polubienia strony „Chronimy płazy Gdańska” na Facebooku

Projekt i wykonanie: Mehowmy