POLSKA AKADEMIA DZIECI

Trwają zapisy na wykłady na uczelniach wyższych w ramach Polskiej Akademii Dzieci. Celem Akademii jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie pierwotnej ciekawości świata u dzieci.

W nowym roku szkolnym 2011/2012 po raz kolejny trójmiejskie uczelnie otworzą swoje drzwi dla uczniów szkół podstawowych. W gronie trójmiejskich realizatorów projektu Polska Akademia Dzieci, który nieustannie zwiększa grono małych studentów, są obecnie:

  • Uniwersytet Gdański
  • Politechnika Gdańska
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Sopot
  • Akademia Wychowania Fizycznego
  • Akademia Muzyczna

Tradycyjnie już comiesięczne, BEZPŁATNE wykłady poprowadzą Młodzi Naukowcy w wieku 6-12 lat oraz dorośli, zgodnie z zaplanowaną tematyką i harmonogramem. Wykłady będą się odbywały na terenie uczelni, które biorą udział w projekcie w okresie od października 2011 do maja 2012 roku.  Każdy zjazd będzie trwał maksymalnie 120 minut.

Kształcenie przyszłościowe powinno się skupić na selekcji i kompilacji danych oraz rozbudzaniu kreatywności i promowaniu autonomii nawet najmłodszego ucznia. Nauka, z samej definicji, zakłada stały rozwój. Każde odkrycie jest z założenia czasowe i niecałkowite. Badania dają pole do dalszych poszukiwań, weryfikacji dotychczas sprawdzonego materiału i obalania dawnych odkryć w świetle nowych, naukowo sprawdzonych danych. Nauczanie jest więc procesem, który przygotowuje, zachęca i pokazuje naukowe podejście do rzeczywistości. (…) PAD stawia sobie za cel przygotowanie uczniów do funkcjonowania w świecie przyszłości. Na potrzeby niniejszego projektu dzieci (w wieku od 6. do 12. roku życia) mające uczestniczyć w projekcie PAD są umownie zwane Młodzi Naukowcy. (ze strony PAD-u)

Organizatorem PAD-u jest Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci, autorem projektu dr Agata Hofman.

ZAPISY:

  1. Rekrutacja na zajęcia PAD-u prowadzona jest  wyłącznie drogą mailową. W celu zgłoszenia uczestnictwa  rodzic/opiekun dziecka lub grupy musi zapoznać się z regulaminem oraz przesłać imię, nazwisko, szkołę i klasę dziecka (lub dzieci). Organizatorzy PAD-u będą się kontaktować z uczestnikami wyłącznie drogą elektroniczną.
  2. Podstawowym kryterium rekrutacji jest wiek dziecka: 6 – 10 lat.

KONTAKT: akademiadzieci@gmail.com

Szczegółowe informacje: http://akademiadzieci.wordpress.com/

 

Źródło: www.gdansk.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy