Pokaż swoją organizację podczas Święta Gdańska!

Święto Gdańska i targi organizacji

W dniach 26-28 maja br. na Targu Węglowym w Gdańsku odbędą się obchody Święta Gdańska. Fundacja Gdańska, operator wydarzenia zaproponowała, aby gdańskie NGOsy również zaprezentowały się podczas tej imprezy, przeznaczając na ten cel namiot o pow. 200 m2 (20mx10m). Organizacją namiotu targowego zajmuje się Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych (www.grop.pl) oraz Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Fundacja RC (fundacjarc.org.pl). Wspólnie wypełnijmy namiot ciekawymi inicjatywami pozarządowymi!

Zgłoszenia

Na wypełnione formularze zgłoszeniowe czekamy do 22 kwietnia 2017 roku pod adresem: sekretariat@grop.pl

Szczegóły i zamierzenia

Nasz wspólny cel:
Promocja organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, aktywności społecznej, budowanie dumy z bycia mieszkańcem Gdańska, informowanie o tym jak dużo dla Gdańska robimy ważnych, ciekawych, potrzebnych rzeczy!

Dane techniczne:
Namiot będzie miał charakter otwarty (tylko podłoga i dach). Miejsce nie jest jeszcze sprecyzowane przez organizatora. Rozważane są dwa punkty: 1) koło teatru i zbrojowni, 2) przy katowni. Strefa NGO zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt – m.in. nagłośnienie, mały podest sceniczny, projektor, stoły, krzesła, itp.

Przewidywane zainteresowanie:
Można się spodziewać, że rotacyjnie przez punkt przejdzie nawet 40 000 ludzi.

Czas działania:

Aktywność organizacji pozarządowych konieczna jest we wszystkie trzy dni, przy czym nie wszystkie organizacje muszą być aktywne przez cały czas trwania imprezy. Rozkład czasowy:
Pt 15.00-20.00
Sob 08.30-20.00
Nd 09.00-18.00

Co można zaproponować?

„Targ Pozarządowy” powinien mieć swój program, ale powinny mieć także spójny i uzupełniający charakter w odniesieniu do ogólnego programu. Wśród imprez planowane są m.in. koncerty, w sobotę – Bieg Gdańszczan, w niedzielę – inicjatywy międzypokoleniowe, skierowane także do seniorów. Organizacje powinny podkreślać swój związek z Gdańskiem, gdańską tożsamość, pokazywać dlaczego ich działania są ważne dla Gdańska. Ważna jest też międzysektorowość. Planowana jest także sfera I i II sektora (w oddzielnych miejscach).

Ustalono, iż namiot zostanie podzielony na następujące strefy:
1. Punkt informacyjny o organizacjach pozarządowych – obsługiwany przez GROP
2. Mała scena
4. Strefa warsztatowa (prawdopodobnie stół, krzesła), blisko sceny, aby możliwe były inicjatywy łączące te dwie strefy.
3. Sklepik – strefa prezentacji i sprzedaży produktów wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej, prawdopodobnie punkt obsługiwany będzie przez komisariusza (produkty oddawane w komis na podstawie umowy komisowej, jedna osoba sprzedaje, potem rozliczenie). Produkty w tej strefie mają być przed akceptacją do sprzedaży „testowane” przez komisję, tak aby wybrać rzeczy ciekawe i wysokiej jakości, pokazujące gdańską ekonomię społeczną z jak najlepszej strony.
4. Senior cafe (prowadzona przez RC – kawa, herbata, ciasto domowe – za 2 zł)
5. Strefa spotkań – dywany, pufy, kameralna atmosfera do rozmów i luźniejszych (nie-stolikowych) warsztatów i spotkań.

Twoja organizacja może zaproponować aktywność w jednej lub kilku strefach!

Masz pytania?

W razie pytań polecamy kontakt z komitetem organizacyjnym:

1) Jerzy Boczoń, jerzy.boczoń@fundacjarc.org.pl, tel. 602696044 (Funcacja RC)
2) Agnieszka Buczyńska, agnieszka.buczynska@wolontariat.org.pl, tel. 793004057 (Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku)
3) Anna Kobiela-Kanaan, anna.kobiela-kanaan@bztrojmiasto.pl, tel. 516105329 (Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych, Bank Żywności w Trójmieście, Fundacja „Frea-art”

Więcej informacji TUTAJ.

Projekt i wykonanie: Mehowmy