Podsumowanie roku 2023

Rok rozpoczęliśmy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gdzie po raz kolejny tworzyliśmy największy sztab na Pomorzu liczący ponad 500 wolontariuszy kwestujących oraz 100 działających wewnątrz sztabu. Uruchomiliśmy także zbiórkę przedmiotów, z których utworzyliśmy ponad 140 aukcji na Allegro oraz 270 przedmiotów trafiło na loterię fantową, która co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Podczas ostatniego finału udało nam się zebrać w całym Gdańsku ponad 1 200 000zł.

Filarem naszej działalności jest Gdańskie Centrum Wolontariatu w ramach którego aktywnie prowadzimy pozyskiwanie ofert wolontariackich oraz rekrutację wolontariuszy. To także miejsce licznych szkoleń kompetencyjnych i informacyjnych dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem, wolontariuszy oraz koordynatorów i organizatorów wolontariatu. Tylko w tym roku udało nam się zasilić naszą zieloną drużynę wolontariuszy o kolejne ponad 1700 osób. Pozyskaliśmy i obsłużyliśmy ponad 200 ofert wolontariackich z różnych obszarów- sportu, kultury, edukacji, pomocy społecznej, ekologii. W ramach GCW wspieramy także wolontariat w gdańskich szkołach poprzez liczne spotkania z uczniami oraz koordynatorami Szkolnych Kół Wolontariatu. Wydaliśmy także podręcznik- „Gdański Model Wolontariatu Szkolnego”, będący drogowskazem dla koordynatorów szkolnych kół wolontariatu oraz dyrektorów. Inspirujemy także dzieci i młodzież do działania poprzez międzyszkolną grę opartą na działaniach wolontariackich- Termosfera. Po raz kolejny włączyliśmy się także do Akcji Lato, podczas której 20 wolontariuszy przybyłych z różnych zakątków świata prowadziło zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Jesteśmy także liderem projektu Korpus Solidarności w województwie pomorskim gdzie wspólnie z partnerami z Słupska, Lęborka, Kościerzyny, Malborka, Gdyni, Kwidzyna budujemy i rozwijamy wolontariat w naszym województwie m.in. poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe wyrównując szanse w budowaniu aktywności wolontariackiej w mniejszych miejscowościach. Zorganizowaliśmy już po raz 3 Pomorskie Forum Wolontariatu, którego idea zrodziła się z potrzeby stworzenia w naszym województwie przestrzeni, która umożliwia zainteresowanym dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz czerpanie z dobrych wzorców i praktyk wolontariatu. To również okazja do wymiany myśli, refleksji i dyskusji o kierunkach rozwoju tej gałęzi sektora pozarządowego w województwie pomorskim. Forum to również jedyne takie miejsce spotkania i sieciowania praktyków i sympatyków wolontariatu z całego Pomorza!

W roku 2023 gościliśmy 48 wolontariuszy z różnych zakątków świata, którzy swoimi działaniami wspierali organizacje z Gdańska oraz Pomorza m.in. budowali ogrody społeczne, realizowali działania edukacyjne, a także edukowali na rzecz zdrowia psychicznego. Jako organizacja posiadająca znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności skierowaliśmy w tym roku na wolontariat zagraniczny 90 osobę. Przeprowadziliśmy przez proces pozyskiwania znaku jakości 3 gdańskie przedszkola i 1 organizację, dzięki czemu od nowego roku będą gościć swoich wolontariuszy zagranicznych. Reprezentowaliśmy także w Parlamencie Europejskim wraz z 19 partnerami z 14 krajów oficjalną odezwę do Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia liczby mobilności młodych osób w kontekście wolontariatu.

Aktywnie wspieraliśmy także gdańskich seniorów poprzez organizację Parady i Pikniku Seniorów, jako miejsca integracji i edukacji, w której udział wzięło 1000 uczestników. Przeprowadziliśmy także 2 edycje Gdańskiego Funduszu Senioralnego, programu mającego na celu pobudzanie, wspieranie i rozwój aktywności społecznej i wolontariackiej wśród seniorów. W tym za sprawą GFS seniorzy zorganizowali 62 inicjatywy, w których udział wzięło ponad 1600 osób. Projekt w tym roku został także poszerzony o komponent międzypokoleniowej integracji z młodzieżą polską oraz ukraińską. W ciągu ostatnich 10 lat zrealizowano 662 inicjatywy dla ponad 17 tys. Uczestników. Zorganizowaliśmy także cykl zajęć w ramach projektu Aktywni z Wiekiem, który zapoczątkowaliśmy 6 lat temu. Od tego czasu cyklicznie wraz z początkiem miesiąca seniorów- października- przez 2 miesiące organizujemy liczne zajęcia dla seniorów- ruchowe, rozwijające a także specjalistyczne, zgodnie z preferencjami i potrzebami seniorów. W tym roku projekt rozrósł się do działań w 8 dzielnicach, w których przeprowadziliśmy 60 zajęć dla ponad 450 uczestników. Dodatkowo jesteśmy realizatorem projektu teleopieka, w którym otaczamy wsparciem 20 seniorów.

Wiemy jak ważny jest rozwój dlatego w 2023r. przeprowadziliśmy ponad 150 szkoleń, które łącznie dają ponad 450 godzin szkoleniowych! Prowadziliśmy szkolenia dla wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu, dzieci, młodzieży, seniorów, uchodźców z Ukrainy. Zarówno w Gdańsku jak i w województwie pomorskim, dając innym potężną dawkę wiedzy oraz motywację do działania. Stworzyliśmy także Gdańską Akademię Wolontariatu, której zamysłem było działanie dwutorowe, dlatego utworzone zostały dwa kierunki rozwoju: dla wolontariuszy oraz organizatorów, koordynatorów i animatorów wolontariatu. Uczestnictwo w Akademii umożliwiło zdobycie i rozwój wiedzy, która przyczyniła się do podniesienia kompetencji wolontariuszy, a także jakości zarządzania projektami wolontariatu przez jego organizatorów oraz współpracy z wolontariuszami. To również przestrzeń do sieciowania oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w gronie osób i podmiotów działających poprzez wolontariat na rzecz lokalnej społeczności.

Kontynuując działania rozpoczęte podczas obchodów Europejskiej Stolicy Wolontariatu wypracowaliśmy kompletne produkty wspierające wolontariat w Gdańsku. Jest to gotowe narzędzie do wystawiania referencji dla wolontariuszy oraz procedura certyfikacji organizatorów wolontariatu- „Wolontariat na plus”. Natomiast „Pakiet Gdańskiego Wolontariusza” w Gdańskiej Karcie Mieszkańca prezentowany podczas zeszłorocznej gali doczekał się już ponad 1500 użytkowników, na których czeka ponad 20 wyjątkowych gadżetów w sklepiku.

Z dumą można pochwalić się 3 Lokalnymi Centrami Wolontariatu, które powstały jeszcze w Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Swoje działania nieprzerwanie prowadzą od tego czasu i to w zdecydowanie większej części również jako wolontariusze. Do ich codziennych zadań należy organizacja spotkań informacyjnych, poradnictwo oraz informowanie nt. Wolontariatu zainteresowanych mieszkańców i organizacji z ich najbliższego otoczenia. Dodatkowo są realizatorami kilkunastu akcji wolontariackich i niejednego pośrednictwa w wolontariacie.

ISE Opowiadacze Historii – Dolne Miasto Stowarzyszenie Dla Siedlec – Siedlce Fundacja Obudź nadzieję – Przeróbka

Już po raz piąty odbyła się kolejna edycja Godziny dla Gdańska. Projektu, którego celem jest aktywizacja mieszkańców Gdańska do włączenia się w działania na rzecz miasta i jego mieszkańców. W tym roku przez 3 dni zorganizowano ponad 30 akcji wolontariackich, w które zaangażowało się ponad 1000 osób.

Otworzyliśmy lodówkę społeczną- „Jadłodzielnia Orunia”, której celem jest skuteczna walka z marnowaniem żywności i propagowanie idei „zero waste”. To o wiele więcej niż jednorazowa akcja charytatywna. To codzienny akt solidarności zarówno z planetą, jak i z innymi ludźmi. Koncepcja lodówki opiera się na udostępnianiu jedzenia, które zamiast trafić na składowisko odpadów, może stanowić ratunek dla drugiego człowieka. Warto podkreślić, że edukacja stanowi kluczowy element skutecznej walki z marnowaniem żywności. Dlatego też w ramach projektu realizujemy liczne akcje edukacyjne w szkołach, kształcąc dzieci i młodzież na temat konieczności dbania o środowisko i solidarnego dzielenia się jedzeniem.

Zorganizowaliśmy kolejny Gdański Tydzień Wolontariatu bogaty w szereg różnorodnych atrakcji. W wielkie święto wolontariatu na ulice Gdańska wyjechał zabytkowy tramwaj Konstal 102NA z wolontariuszy przybliżającymi ideę wolontariatu w środku. Zorganizowaliśmy Andrzejki, podczas których odwiedziliśmy muzeum figur woskowych. Przygotowaliśmy także spotkanie o wolontariacie zagranicznym, spotkanie czytelniczo- literackie oraz szkolenia z tajników social media i animacji czasu wolnego. Zorganizowaliśmy debatę „Aktywny srebrny wiek” dla gdańskich liderów grup senioralnych. Ważnym punktem GTW jest gala wolontariatu podczas, której podsumowaliśmy całoroczne działania, nagrodziliśmy laureatów konkursu „Aktywni w Mieście”. Zakończyliśmy ją koncertem i przestrzeniom do integracji, sieciowania i rozrywki. Tydzień zakończyliśmy Gdańską Paradą Wolontariuszy, której kulminacyjnym momentem było ubranie napisu Gdańsk w zieloną koszulkę wolontariacką.

Zawsze byliśmy w centrum ważnych wydarzeń wspierając niesamowite wydarzenia m.in. Gdańsk Pomaga Wspieraj Seniora, Edu offshore wind, Półfinały Siatkarskiej Ligi Narodów, Festiwal Feta, Challenge Triathlon Gdańsk, Amberman, Noc Muzeów, All About Freedom Festival, Święto Wolności i Praw Obywatelskich – Strefa Społeczna, Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO, Gdańsk biega na wybory, Gdańskie Targi Książki, koncert Sanah, Bieg Westerplatte, VII Charytatywny Koncert Gwiazd Przemek Dzieciom, Festiwal Actus Humanus, 12 Forum Inicjowania Rozwoju. To także setki godzin wolontariatu długoterminowego, podczas którego wolontariusze udzielali korepetycji, wspierali seniorów w zrobieniu zakupów, byli wsparciem w organizacji wydarzeń, obsłudze biurowej, prowadzili spotkania tematyczne dla uchodźców, dotrzymywali towarzystwa i dzielili się dobrym słowem. Współorganizowaliśmy także Gdański Dzień Wolontariatu podczas Jarmarku św. Dominika. Był to dzień pełen atrakcji- koncertów, pokazów barberingu, malowania muralu, rodzinnego bingo, a to wszystko okraszone rozmowami o wolontariacie. Był to także dzień inspiracji i motywacji do działania.

Niestrudzenie pracowaliśmy nad rozwojem Gdańska oraz Pomorza poprzez aktywne uczestnictwo w wielu ciałach doradczych m.in. Gdańskiej Radzie ds. Rozwoju Wolontariatu, Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych, Gdańskiej Radzie Pożytku Publicznego, a także Subregionalnym Zespole Roboczym reprezentującym samorządy lokalne, partnerów społecznych, gospodarczych oraz organizacje pozarządowe w tworzeniu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

I prawdziwa wisienką na torcie było otrzymanie tytułu Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku. Podczas Dorocznego Obywatelskiego Spotkania Gdańszczan uhonorowani zostaliśmy prestiżową Nagrodą Obywatelską im. Lecha Bądkowskiego. „Rozważnie, ale z odwagą”- ta gdańska dewiza przyświeca nam każdego dnia. W każdym naszym działaniu na rzecz Gdańska i jego mieszkańców. Dokładając swoją cegiełkę do budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwiązywania lokalnych problemów. To dla nas ogromne wyróżnienie, ale i zobowiązanie do dalszego działania na rzecz naszego miasta i jego rozwoju.

Projekt i wykonanie: Mehowmy