Poczuć smak żeglarskiej przygody

Już po raz drugi w ramach Programu Edukacji Morskiej uczniowie gdańskich gimnazjów odbywają kilkugodzinne rejsy po Motławie, Kanale Portowym i Zatoce Gdańskiej, w czasie których uczą się podstaw żeglowania, uzyskują informacje z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. W tym roku szczególnie ważne są aspekty ekologiczne dotyczące ochrony Bałtyku, a rejsom towarzyszy konkurs ekologiczny.

 

Program jest realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska. Dzięki pomocy instytucji partnerujących oraz wsparciu sponsorów – Marki Mleczna Kanapka oraz Grupy LOTOS S.A. udział w programie jest dla uczestników bezpłatny. W zeszłym sezonie, w jednodniowe rejsy w ramach Programu Edukacji Morskiej wypłynęło ponad 3,5 tysiąca uczniów gdańskich gimnazjów. Pierwsza edycja  zakończyła się wielkim powodzeniem, stąd też decyzja o kontynuowaniu i rozszerzeniu działań w kolejnym roku.

 

– Kiedy rok temu startowały pierwsze rejsy w ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku – mówi Mateusz Kusznierewicz, pomysłodawca Programu – spełniało się moje wieloletnie marzenie o zarażaniu moją pasją młodych, o promowaniu żeglarstwa i dobrze pojętej edukacji morskiej. To, że idea Programu zdobyła taki poklask przerosło moje oczekiwania! –

 

W tym roku Program został rozszerzony na szkoły w całym Województwie Pomorskim. Przy merytorycznej współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego został przeprowadzony konkurs ekologiczny, w którym udział mogli wziąć uczniowie wszystkich pomorskich gimnazjów. Konkurs wystartował 6 maja, a prace można było składać do 27 maja 2011 roku. Uczestnicy – dwuosobowe zespoły uczniów – pod opieką nauczyciela prowadzącego, mieli za zadanie opracować poster lub ulotkę informacyjną na temat wybranego gatunku chronionego fauny lub flory Morza Bałtyckiego. Przez cały czas trwania akcji na stronie www.programedukacjimorskiej.pl zamieszczane są opracowania tematów związanych z  Bałtykiem, przygotowane przez edukatorów Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG pod nadzorem prof. UG dr hab. Krzysztofa Skóry. Można przeczytać o tym jakie stopnie żeglarskie obowiązują w Polsce, a także o tym jakie są rodzaje żaglowców i poznać rodzaje żeglarskich węzłów. W ten sposób organizatorzy chcą pomóc młodzieży poszerzyć zakres ich wiadomości, a tym samym przybliżyć wszystkim tematykę konkursu.

 

Nagrodami dla autorów najlepszych prac, w obu kategoriach, są wakacyjne dwutygodniowe rejsy po Zatoce Gdańskiej na jachtach Programu Edukacji Morskiej oraz całodniowe szkolenie w Stacji Morskiej IOUG w Helu i w tamtejszym fokarium. Autorzy prac wyróżnionych zostaną nagrodzeni udziałem w rejsach jednoosobowych.

 

Fot. Agnieszka Walulik

Projekt i wykonanie: Mehowmy