Po jednej radzie na każdy palec

Okres noworoczny tradycyjnie jest związany z używaniem różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Aby zabawa z fajerwerkami była przyjemnością, muszą być one używane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Oto 10 rad bezpiecznego korzystania z fajerwerków. 10 rad – jak 10 palców u obu dłoni, które chcielibyśmy mieć, także po skończonej zabawie.

 

Jak pokazuje praktyka tzw. wypadki z fajerwerkami najczęściej zdarzają się na skutek błędów ludzkich. Z reguły jest to:

  • niewłaściwe obchodzenie się z gotowymi fajerwerkami,
  • używanie środków nie przeznaczonych do zabawy (np. niewiadomego pochodzenia lub typu wojskowego),
  • niedopuszczalne manipulowanie przy środkach pirotechnicznych (przerabianie, łączenie lub samodzielne wytwarzanie fajerwerków).

 

Dlatego zawsze pamiętajcie o zasadach bezpiecznego używania fajerwerków:

 

1. Kupujcie petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach. Informujcie Policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków.

2. Fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu.

3. Do amatorskich pokazów używajcie tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych.

4. Korzystajcie z petard i sztucznych ogni pamiętajcie o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim przeczytajcie najpierw instrukcję obsługi. Nie używajcie fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar.

5. Fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby petardy się nie przewróciły.

6. Pamiętajcie, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska.

7. Oddalcie się na co najmniej 10 m. od odpalanego fajerwerku.

8. Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.

9. Szczególnie uważajcie na dzieci – fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe.

10. Pamiętajcie, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą kary aresztu, grzywny lub ograniczenia wolności do lat dwóch.

 

Wystrzałowej, ale bezpiecznej zabawy sylwestrowej życzy Wam cała Redakcja Kiwi!

 

 

 

Foto: Aleksandra Meka

Źródło: KWP

Projekt i wykonanie: Mehowmy