Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska, oraz Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają na Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych.

Od wielu lat na przełomie listopada i grudnia spotykamy się, aby podsumować rok współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, porozmawiać o współpracy pomiędzy samymi organizacjami, jak również zastanowić się wspólnie nad wyzwaniami i potrzebami  w zakresie współpracy i podejmowanych przez organizacje działań.

Wielkim wyzwaniem dla Miasta Gdańsk i organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszego Miasta jest realizacji zadań dofinansowywanych ze środków publicznych. Dlatego tegoroczne spotkanie w sposób szczególny będzie poświęcone przygotowaniu oferty konkursowej, ponadto wybrane zostaną nowe osoby do komisji konkursowych.

Spotkanie zaplanowano w 3 częściach: warsztaty podnoszące wiedzę osób pracujących w organizacjach pozarządowych, część plenarną poświęconą współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi oraz część integracyjną.

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas i będziemy mogli wspólnie porozmawiać o współpracy, szczególnie, że będzie to pierwsze spotkanie w rozpoczynającej się pięcioletniej kadencji władz samorządowych.

Termin: 24 listopada 2018 r. w godzinach 9.30 – 15.00

Miejsce: w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  ul. Jagiellońska 11, Gdańsk

Projekt i wykonanie: Mehowmy