Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych – świętuj z nami!

Zapraszamy gorąco na Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych 25 listopada 2017 | 9:30-15:30 w siedzibie Koła w Gdańsku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku Przymorzu przy ul Jagiellońskiej 11.

Tegoroczny program będzie zupełnie inny, niż na poprzednich spotkaniach plenarnych. Będzie to czas do poznania się osób działających w organizacjach, podniesienia wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy w organizacjach oraz wspólne obchody 15-lecia funkcjonowania Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Na tegoroczne spotkanie prosimy o niedostarczanie upoważnień do głosowania i kandydowania. Zamiast tego prosimy o zaproszenie w naszym imieniu jak największej liczby osób pracujących w organizacjach jako członkowie, wolontariusze, pracownicy, członkowie zarządów i innych ciał statutowych.

W czasie spotkania będzie możliwość (1) indywidualnych rozmów z osobami odpowiadającymi za współpracę z organizacjami w Urzędzie Miejskim w Gdańsku i jego jednostkach organizacyjnych oraz z przedstawicielami Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, (2) konsultacji prawnych w sprawach indywidualnych organizacji pozarządowych prowadzonych przez Fundację Teneo. Będzie też zapewniona profesjonalna opieka dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat.
Mamy nadzieję, że nie zabraknie żadnej organizacji, która działa na rzecz Gdańska i jego mieszkańców

PROGRAM SPOTKANIA

9.00 – 9.30 / rejestracja uczestników spotkania, w tym potwierdzenie zapisów na warsztaty
9.30 – 10.45 
/ PRZYWITANIE ZEBRANYCH / Piotr Kowalczuk Wiceprezydent Miasta Gdańska oraz Beata Matyjaszczyk, Przewodnicząca GROP
/ SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 / Magdalena Skiba, Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku            
/ POZNAJMY SIĘ. Krótkie spotkania przy stolikach przedstawicieli organizacji pozarządowych dobranych drogą losowania
11.00 – 12.30 / Warsztaty do wyboru część 1 (szczegółowy program w załączeniu) 12.30 – 13.00 / poczęstunek
13.00 – 14.30 / Warsztaty do wyboru część 2 (szczegółowy program w załączeniu) 14.30 – 15.30 / Świętowanie 15-lecia GROP – fanfary, tort, przemówienia, podziękowania 

Zgłoszenia udziału w spotkaniu do 22.11.2017 pod adresem www.psgop.pl, albo telefonicznie 58 553 02 61 w.42, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Informacje: http://www.psgop.pl/

Projekt i wykonanie: Mehowmy