PKO wzmacnia SKO

Koniec roku szkolnego 2010/2011 zamknął pierwszy etap procesu rewitalizacji Szkolnych Kas Oszczędności. W największym w Polsce programie edukacji finansowej dla najmłodszych, prowadzonym przez PKO Bank Polski, wzięło udział 380 tys. uczniów, a blisko 150 tys. z nich regularnie oszczędzało na książeczkach SKO.


Mijający rok szkolny był wyjątkowo udany dla Szkolnych Kas Oszczędności. Liczba szkół uczestniczących w programie wzrosła do ponad 1850, a suma oszczędności na książeczkach do 14,5 mln zł. Dzieci zaangażowały się w szereg akcji związanych z szeroko pojętym oszczędzaniem pieniędzy, czasu, energii i surowców wtórnych, dokumentując swoją aktywność w specjalnie przygotowanych kronikach.


Konkurs na najlepszą kronikę to już wieloletnia tradycja SKO. W czerwcu został zamknięty etap regionalny tegorocznej edycji konkursu. Bank nagrodził w sumie 254 szkoły. Głównymi kryteriami przy ocenie prac były: formy popularyzacji wśród młodzieży wiedzy ekonomicznej, rodzaje podejmowanej działalności związanej z pozyskiwaniem środków pieniężnych, skala i efektywność przedsięwzięć przynoszących dochody oraz średnia wysokość wkładów przypadająca na jednego członka SKO.


Około 1/3 zgromadzonych środków pochodziła z podejmowanych przez uczniów różnego rodzaju przedsięwzięć, takich jak: sprzedaż wyrobów własnych (ciasta, kanapki) i gazetek szkolnych, zbiórki surowców wtórnych, usługi fotograficzne i kserograficzne, organizacja sklepików, kiermaszy, dyskotek, występów szkolnych zespołów, teatrzyków, prac porządkowych wokół szkoły, uprawa ogródków warzywnych i kwiatowych. Pieniądze uzyskane w ten sposób przeznaczane były zazwyczaj na dopłaty do wycieczek szkolnych, wyjazdów na „zielone szkoły”, zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek.


Ważnym elementem rywalizacji o tytuł najlepszej kroniki jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej. Służą temu lekcje bankowości, konkursy, quizy, turnieje międzyszkolne oraz powiatowe. Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, jak co roku, zorganizowało Ogólnopolski Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej, w którym brały udział szkoły z całej Polski.


– Wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie pasja i ogromne zaangażowanie nauczycieli – opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności. Należą się im szczególne wyrazy uznania, ponieważ jest to codzienna aktywność na rzecz upowszechniania oszczędzania w szkole i w domach uczniów. Owoce tej pracy są bardzo dobrze widoczne w społecznościach lokalnych, nie tylko w samych szkołach. Warto przyjrzeć im się bliżej – zapraszam wszystkich do głosowania na finałowe kroniki, które same w sobie stanowią najlepszą rekomendację programu SKO – mówi Michał Macierzyński, dyrektor Biura Innowacji PKO Banku Polskiego.


Do finału ogólnopolskiego komisje regionalne wybrały 12 prac. Wśród nich jest szkoła z województwa pomorskiego – Szkoła Podstawowa w Mirachowie, kaszubskiej wsi, znajdującej się niecałe 20 kilometrów od Kartuz. Warto również zaznaczyć, że na etapie regionalnym drugie wyróżnienie zajęły szkoły z Gdańska: Szkoła Podstawowa nr 80 w Gdańsku oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku.


Na zwycięzcę czeka aż 30 tys. zł. W tym roku po raz pierwszy rywalizacja odbywa się w Internecie. Wystarczy wejść na stronę www.sko.edu.pl/konkurs i zagłosować na swojego faworyta. Przeniesienie konkursu SKO do Internetu to kolejny etap unowocześniania unikalnego programu edukacji finansowej, jakim są Szkolne Kasy Oszczędności. W ten sposób wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się i oceny imponujących efektów pracy uczniów i nauczycieli.


Wraz ze wzrostem możliwości edukacyjnych i komunikacyjnych Szkolnych Kas Oszczędności, w minionym roku szkolnym pojawiły się również nowe szanse i wyzwania dla uczestników programu. Na platformie blogowej „Szkolne blogi” (http://www.szkolneblogi.pl/) szkoły wymieniają się doświadczeniami i wiedzą, dopingują się nawzajem i rywalizują między sobą. Obecność SKO w Internecie to także nowe konkursy: „Świąteczny Sezam”, „Dbamy o środowisko” oraz cykliczne zmagania o tytuł „Bloga miesiąca”.


Wszystkie szkoły uczestniczące w programie SKO otrzymały od Banku wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych opracowanych przez specjalistów i doradców metodycznych. Przekazane szkołom scenariusze lekcji o tematyce finansowej zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz kilkunastu kuratoriów z całej Polski. Edukacyjny charakter mają również audycje PKO Banku Polskiego emitowane od grudnia 2010 roku na antenie Programu I Polskiego Radia w paśmie Radio Dzieciom. Dotyczą one głównie gospodarowania pieniędzmi, a ich hasło przewodnie brzmi „SKO – słuchaj, kalkuluj, oszczędzaj”. W styczniu 2011 roku ukazał się „Brawo Bank” – pierwszy numer ekonomicznego poradnika dla dzieci, skierowany do odbiorców w wieku od 6 do 10 lat. Jest on dodatkiem do magazynu „Poradnik Bankowy” – kwartalnika klientów PKO Banku Polskiego. W czerwcu „Brawo Bank” otrzymał Grand Prix w prestiżowym konkursie dla mediów firmowych „Szpalty Roku” organizowanym przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej.

 

Źródło: Materiały prasowe

Projekt i wykonanie: Mehowmy