Piłkarska przyszłość z LOTOSEM

Grupa LOTOS i Akademia Piłkarska LG rozpoczęły nowy etap realizacji programu szkolenia i edukacji piłkarskiej dzieci i młodzieży.


Projekt, który nosi nazwę – „Piłkarska przyszłość z LOTOSEM” jest kontynuacją dotychczasowego programu szkolenia, jednak już w nowej formule. Celem wspólnym dla obu partnerów jest jeszcze bardziej efektywne szkolenie młodych piłkarzy trenujących w ośrodkach zamiejscowych Akademii tak, aby jak największa liczba zawodników z regionu Pomorza trafiała do kadr wojewódzkich, młodzieżowych kadr Polski, a w rezultacie do zespołów seniorskich najlepszych klubów piłkarskich.


Program „Piłkarska przyszłość z LOTOSEM” będzie realizowany w obrębie 15 ośrodków, które w latach 2012 – 2015 powstały we współpracy z lokalnymi klubami. Grupa LOTOS i Akademia Piłkarska LG uznały, że projekt szkoleniowy „Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM” powinien zyskać nową formułę, jeszcze bardziej skoncentrowaną na optymalnym systemie szkoleń młodych zawodników. 


Aktualnie w ramach tego programu trenuje około 3000 dzieci. Będą one kontynuować swoją sportową edukację już w ramach projektu – „Piłkarska przyszłość z LOTOSEM”. Nowa formuła programu dzięki efektywniejszemu systemowi fachowego szkolenia realizowanego przez odpowiednio przygotowaną kadrę trenerską ma jeszcze wszechstronniej wspierać rozwój sportowy dzieci i młodzieży w regionie pomorskim. Ma również wyłaniać talenty z różnych ośrodków. Dzięki dotychczasowym działaniom LOTOSU i Akademii zbudowano sieć ośrodków piłkarskich w regionie, stworzono dobrze działającą strukturę organizacyjną, utworzono fundusz stypendialny, z którego przydzielane są środki najlepszym młodym piłkarzom, a raz w roku organizowany jest turniej piłkarski LOTOS Junior CUP.


– Chcemy prowadzić odpowiedzialnie to, co zaczęliśmy trzy lata temu. Ten projekt dynamicznie się rozwija zarówno w sferze sportowej, edukacyjnej, ale przynosi również wymierne korzyści społecznościom i środowiskom w małych miasteczkach na Pomorzu. Dzieci mają szansę na rozwój swoich zainteresowań sportowych pod okiem fachowej kadry trenerskiej. Dla wielu może być to dobry start do prawdziwej kariery piłkarskiej. Współpraca z Akademią Piłkarską daje nam gwarancję, że wsparcie,  jakie oferujemy jest efektywnie i transparentnie wykorzystywane na właściwy rozwój sportowy dzieci i młodzieży – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji i CSR, zastępca Dyrektora Generalnego ds. Korporacyjnych Grupy LOTOS.

 

Akademia Piłkarska LG (APLG), parter LOTOSU w realizacji programu „Piłkarska przyszłość z LOTOSEM” za główny cel stawia wyedukowanie piłkarza „kompletnego”. W rozumieniu kierownictwa Akademii jest to zawodnik optymalnie ukształtowany pod względem sportowym i moralnym, który potrafi z powodzeniem rywalizować w profesjonalnym sporcie.


Ścieżka edukacyjna Akademii zaczyna się już od pierwszego kontaktu młodego zawodnika z piłką, aż po etap przygotowania do gry w drużynach seniorskich. Zadaniem Akademii w tym projekcie jest koordynacja i nadzór nad realizacją programu „Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM” we wszystkich ośrodkach, wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem klubów uczestniczących w programie oraz dbanie o odpowiednie zarządzanie młodymi talentami.


– Nasz program jest marką rozpoznawalną już nie tylko na terenie Pomorza, ale również w całej Polsce. Nasze cele się nie zmieniają – chcemy wspólnie z naszymi partnerami być nadal liderem w szkoleniu młodzieży z regionu. Wyniki, które osiągają zespoły z poszczególnych ośrodków, a przede wszystkim rozwój indywidualny zawodników, doceniają już trenerzy młodzieżowych kadr Polski powołując naszych wychowanków do poszczególnych reprezentacji. Nowa formuła programu spowoduje, że młodzi piłkarze będą mieli jeszcze większą możliwość rozwoju i osiągania indywidualnych sukcesów w piłce młodzieżowej, a z czasem również w seniorskiej.Zmiana nazwy i formuły programu to również idealny moment na podsumowanie i dokonanie ewentualnych korekt jeśli chodzi o konkretne zespoły w poszczególnych ośrodkach. Po ponad 3 latach funkcjonowania programu posiadamy bardzo dużą wiedzę na temat zawodników oraz drużyn w których funkcjonują. Mamy teraz okazję do kompleksowej analizy zakresu działań poszczególnych ośrodków, trzy pierwsze lata działalności dały nam potężny zastrzyk informacji, dzięki którym możliwa będzie teraz optymalizacja programu, zarówno pod kątem jego formuły, jak i zasięgu oraz uczestników – mówi Tomasz Bocheński, dyrektor Akademii Piłkarskiej.


Dotychczasowa, udana współpraca Akademii oraz Grupy LOTOS przyniosła już wymierne efekty. W kadrach województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, w różnych kategoriach wiekowych, występuje kilkudziesięciu wychowanków programu. Najzdolniejsi zawodnicy otrzymują regularne powołania do młodzieżowych reprezentacji Polski. Ponadto wspólny z LOTOSEM program Akademii skupia ponad 120 trenerów, którzy poza spełnianiem funkcji stricte szkoleniowej, są doskonaleni również, jako lokalne kadry organizatorów, animatorów, instruktorów sportu i rekreacji fizycznej dla potrzeb istniejących kompleksów sportowych.


W celu monitorowania postępów w realizacji Wieloletniego Planu Szkolenia w ośrodkach zamiejscowych APLG, zostały stworzone narzędzia kontroli procesu treningowego, aby cały czas móc optymalizować i korygować ich działania, a w szczególności monitorować najbardziej uzdolnionych zawodników. W tym celu Akademia Piłkarska prowadzi Młodzieżową Bazę Danych, bieżącą wizytację w ośrodkach oraz powołuje zawodników na konsultacje szkoleniowe Programu.

Projekt i wykonanie: Mehowmy