Pierwszy Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku

Kredyt Bank opublikował Raport społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujący lata 2009-2011. To pierwszy dokument, w którym bank raportuje swoje działania i polityki z obszaru CSR. Raport został sporządzony w zgodzie ze standardem GRI 3.0 na poziomie aplikacji C.

 

Raport jest podsumowaniem, a jednocześnie diagnozą działań podejmowanych przez Kredyt Bank w obszarze CSR. Przedstawia skondensowany obraz zarządzania organizacją i wyniki w obszarze społecznej odpowiedzialności firmy. Uwzględnia społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty funkcjonowania banku, a także podejście spółki do kontaktów z interesariuszami, m.in. pracownikami, klientami, dostawcami i społecznościami lokalnymi.

 

– Jednym z ważnych elementów zarządzania CSR w każdej firmie jest proces raportowania swoich działań otoczeniu. Od lat branża finansowa jest liderem, jeśli chodzi o liczbę wydawanych raportów CSR na świecie. W tym roku również i my zdecydowaliśmy się podjąć to wyzwanie i podzielić się z interesariuszami naszymi doświadczeniami w raporcie CSR. Co ważne, Kredyt Bank od lipca 2011 r. znajduje się w prestiżowym gronie spółek odpowiedzialnych, notowanych w giełdowym indeksie RESPECT. A to zobowiązuje do większej przejrzystości – powiedziała Monika Nowakowska, dyrektor Biura Public Relations Kredyt Banku.

 

W procesie definiowania zawartości raportu, jak też zapewnienia istotności, jakości, porównywalności, przejrzystości i wiarygodności publikacji wykorzystano międzynarodowe wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI).

 

Przy doborze metodologii oraz w trakcie procesu analizy istotności zagadnień do raportu bank wspierała firma doradcza CSR Consulting.

 

 

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku jest dostępny do pobrania na stronie www Kredyt Banku pod adresem: http://www.kredytbank.pl/o_banku/spoleczna_odpowiedzialnosc/raport_spolecznej_odpowiedzialnosci_biznesu_kredyt_banku.html

 

 

 

 

Źródło: mat. pras.

Projekt i wykonanie: Mehowmy