Piękni, młodzi, bez pracy

Kończą studia, znają języki i są komputerowymi geniuszami, niestety pracy dla młodych jest wciąż za mało.


Konferencja, która odbyła się w zeszłą środę na Uniwersytecie Gdańskim „Młodzi na rynku pracy – problemy z bezrobociem”, pokazała, że na szczęście Polska pod względem zatrudniania młodych nie jest europejskim ogonem. Stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia wynosi w Polsce 27,7%, co daje ponad 400 tysięcy młodych bezrobotnych, czyli co piąty bezrobotny ma mniej niż 25 lat. Na tle europejskiej średniej nie wypadamy najgorzej – 22,1%, ale już biorąc pod uwagę naszych zachodnich sąsiadów, wypadamy dość kiepsko, w Niemczech stopa bezrobocia wśród młodych wynosi zaledwie 7,8%.


Poważnym problemem polskiego rynku pracy jest fakt, że Polacy wchodzą na rynek pracy najpóźniej w Europie. Średnia europejska wynosi 20 lat, natomiast w Duńczycy wchodzą na rynek pracy już w wieku 15 lat. Jak wynika z danych Eurostatu, co drugi młody Polak podejmuje pracę mając 22 lata. Młodzi bezrobotni mają najczęściej wykształcenie średnie ogólne i co najważniejsze, jak pokazują badania głównym czynnikiem jaki biorą pod uwagę  pracodawcy podczas procesu rekrutacji nie jest doświadczenie. W oczach pracodawców  najwyżej punktuje uczciwość, lojalność, pracowitość, zaangażowanie i kreatywność.


Jak powiedział Roland Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku – Ja osobiście uważam, że wolontariat to jest forma aktywizacji, a taka aktywność jest neizwykle potrzebna w oczekiwaniu na pracę -.


– Problem znalezienia skutecznego narzędzia, które generowałoby obniżenie wskaźnika bezrobocia wśród młodych ludzi jest szczególnie ważne dla utrzymania odpowiedniego tempa rozwoju gospodarczego kraju, a pracodawcy są szczególnie zainteresowaniu zmianami w ustawie, które pomogłyby zwiększyć zatrudnienie wśród młodych ludzi – stierdził Prezes „Pracodawców Pomorza” Zbigniew Canowiecki.


Jak pomóc bezrobotnym młodym znaleźć pracę? Przede wszystkim poprzez zmiany w prawie. Podczas konferencji zaprezentowany został projekt zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Inicjatorzy projektu zakładają, możliwe jest stworzenie przedsiębiorcom możliwość podpisywania z osobami młodymi umowy absolwenckiej, która byłaby w części refundowana do wysokości zasiłku dla bezrobotnych (tj. 761,4 zł). Pozostała kwota z umowy byłaby finansowana przez pracodawcę. Pracodawca otrzymywałby także zwrot składek na ubezpieczenie społeczne przez rok.

 

W oczekiwaniu na nowe przepisy prawne, warto skorzystać z wolontariatu uczy pracowitości i jest doskonałym poświadczeniem naszego zaangażowania i kreatywności.

Foto: Mando vzl

Projekt i wykonanie: Mehowmy