PGE ARENA podpisała umowę o współpracy z AWFiS

Arena Gdańsk Operator oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku postanowiły współpracować na polu kształcenia przyszłych zarządców obiektów sportowych oraz osób dysponujących wiedzą z organizacji wielotysięcznych imprez masowych.


„Zarządzanie w sporcie” to nowy obszar kształcenia oferowany przez AWFiS i wprowadzony na wszystkich trzech poziomach studiów: I i II stopnia oraz w postaci studiów podyplomowych. Umowa o współpracy pomiędzy PGE ARENĄ a AWFiS pozwoli studentom zdobyć praktyczną wiedzę opartą na doświadczeniach zarządców obiektów sportowych – w tym właśnie Areny Gdańsk Operator. 


Stadion w Gdańsku zanim jeszcze został oddany do użytku pełnił znaczącą rolę w kształceniu nowych pokoleń. Podczas budowy obiektu wiedzę związaną z prowadzeniem dużych inwestycji nabywali na stadionie m.in. studenci MBA w ramach wykładów o Zarządzaniu Projektami. Natomiast studenci Politechniki Gdańskiej, dzięki podpisanej w 2009 roku umowie na praktyki studenckie, mogli zdobywać inżynieryjne szlify na jednym z ciekawszych konstrukcyjnie obiektów w Polsce. Teraz Operator Stadionu podpisał umowę z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, której efektem będzie stworzenie nowej kadry specjalistów wykształconych w dziedzinie zarządzania infrastrukturą sportową i organizacji imprez.


– Zanim podjęliśmy decyzję o uruchomieniu studiów w zakresie zarządzania w sporcie, przeprowadziliśmy badanie rynku, które pokazało, że tylko kilka jednostek w Polsce oferuje kształcenie o podobnym profilu – mówi dr Joanna Jedel, autor programu i merytoryczny koordynator. – Oferta, którą stworzyliśmy wzorowana jest na rozwiązaniach stosowanych w uczelniach zagranicznych, została ona również poddana licznym konsultacjom z ekspertami, którzy zostali zaproszeni do współpracy w charakterze dydaktyków. Stąd przede wszystkim  kładziemy nacisk na łączenie teorii z praktyką.


Absolwenci „Zarządzania w sporcie” muszą umieć kierować zarówno wielkimi, jak i małymi obiektami sportowymi, a tych w ostatnich latach powstało w  Polsce bardzo dużo – mam tu na myśli stadiony budowane na „Euro 2012” , czy też liczne „Orliki”, ale nie tylko. A przecież infrastruktura sportowa cały czas się rozrasta.


–  Jednym z podstawowych celów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku jest otwarcie się na zapotrzebowanie rynku pracy i to nie tylko polskiego, ale również zagranicznego. „Zarządzanie w sporcie” jest tego znakomitym przykładem.  – mówi prof. AWFiS, dr hab. Tomasz Tomiak, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS – Nasi absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podjąć pracę w dowolnym miejscu na świecie. Aby ich do tego przygotować, zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, przez najlepszych fachowców i praktyków i – co bardzo ważne – będą się odbywać w najnowocześniejszych obiektach sportowych, w tym na PGE Arenie.


Stadion od momentu oddania go do użytkowania w lipcu 2011 roku cieszy się niesłabnącą popularnością i wartością dodatnią dla studentów będzie, obok wyniesionej wiedzy, możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych właśnie na obiekcie.


– Bardzo chętnie odpowiedzieliśmy na inicjatywę dotyczącą naszej współpracy – mówi Tomasz Kowalski, prezes Areny Gdańsk Operator – Jestem zdania, że z takiego wspólnego działania biznesu z uczelniami płyną zawsze dwustronne korzyści bo obie strony mają się czego od siebie uczyć. Będziemy chcieli wzbogacać wykłady prowadzone dla studentów AWFiS nie tylko wiedzą dotyczącą zarządzania samą PGE ARENĄ, ale również tą, którą nam się udało zdobyć w czasie licznych kontaktów z innymi stadionami na świecie.

Projekt i wykonanie: Mehowmy