Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu już we wrześniu w Polsce

EYV Tour 2011 to jedno z kluczowych wydarzeń w ramach trwającego Europejskiego Roku Wolontariatu. EYV Tour to przestrzeń, w której będą odbywały się spotkania, prezentacje, interakcje i wymiany pomysłów dotyczących wolontariatu.

W Polsce pawilon zostanie ustawiony na płycie głównej przy wejściu do Pałacu Kultury i Nauki, od strony ul. Marszałkowskiej.ERW 2011 w dniach 1-14 września 2011.

Program wydarzeń w pawilonie jest organizowany wspólnie z partnerami społecznymi. Znamy już ogólny grafik wydarzeń. 7.09.2011 to dzień poświęcony wolontariatowi pracowniczemu.

1.09.2011  Integracja osób niepełnosprawnych/ BON MPiPS
2.09.2011  Wolontariat młodzieżowy/ FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
3.09.2011 Wolontariat w kulturze i sztuce/ MKiDN
4.09.2011 Wolontariat w kulturze i sztuce/ MKiDN
5.09.2011 Wolontariat ratowniczy/ MSWiA
6.09.2011 Wolontariat przeciw patologiom społecznym/ MSWiA
7.09.2011 Wolontariat pracowniczy/ STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
8.09.2011 Wolontariat seniorów/ FEDERACJA UTW, CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH
9.09.2011 Wolontariat-służba bliźniemu / CARITAS POLSKA
10.09.2011 Wolontariat medyczny/ FUNDACJA HOSPICYJNA
11.09.2011 Wolontariat międzynarodowy/ MSZ
12.09.2011 E-wolontariat/ FUNDACJA DOBRA SIEĆ
13.09.2011 Wolontariat sportowy/ MSiT, GRUPA WOLONTARIAT SPORTOWY 2012+
14.09.2011 Wolontariat sportowy/ MSiT, GRUPA WOLONTARIAT SPORTOWY 2012+

Źródło: CSRinfo.org
Projekt i wykonanie: Mehowmy