Pasjonujący nowy rok szkolny

Dziś prawie 5,5 mln uczniów rozpoczyna nowy rok szkolny. Minister edukacji, Katarzyna Hall, w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi ogłosiła rok szkolny 2011/2012 „Rokiem Szkoły z Pasją”.


Głównym założeniem Pani Minister jest prowadzenie ciekawych zajęć pozalekcyjnych przy współpracy organizacji pozarządowych. Katarzyna Hall chce w ten sposób zmienić oblicze szkoły tak, by stała się ona miejscem bardziej przyjaznym uczniom. Ciekawa oferta edukacyjna ma sprawić, że nauka będzie dla dzieci i młodzieży wyjątkowo pasjonująca. Właśnie dlatego nowy rok szkolny ogłosiła „Rokiem Szkoły z Pasją”.


Celem projektu jest wzmożenie aktywności społecznej uczniów. Chodzi o to, aby młodzi ludzie od szkoły otrzymywali coś więcej niż tylko lekcje. Organizacje pozarządowe pomogą placówkom edukacyjnym rozbudzić pasję w uczniach, odnaleźć ich talenty, nauczyć odpowiedzialności obywatelskiej i przekonać do wolontariatu.


Organizacje pozarządowe mają pomagać uczniom odkrywać inny, bardziej odpowiedzialny świat i uświadamiać im, że są jego ważną częścią. Wolontariat może sprawić, że młodzi ludzie poczują się bardziej „użyteczni” społecznie, znajdą swój cel w życiu lub przynajmniej poznają coś nowego. Wolontariat nie może być postrzegany jednostronnie, wyłącznie jako niesienie pomocy innym. Działając na rzecz osób trzecich samemu można się wiele nauczyć, poznać ciekawych ludzi, odkryć nowe miejsca i przeżyć niezapomniane chwile.


To już czwarty raz, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznacza główny trend w danym roku szkolnym. Akcja rozpoczęła się w roku szkolnym 2008/2009, który stał się „Rokiem Przedszkolaka”, rok szkolny 2009/2010 ogłoszono „Rokiem historii najnowszej”, a rok szkolny 2010/2011 „Rokiem odkrywania talentów”.


Każdy człowiek ma w sobie pasję, jednak nie każdy potrafi ją sam w sobie odnaleźć. Często potrzebny jest bodziec zewnętrzny, który naprowadza na odpowiedni tor. Duża rola organizacji pozarządowych w tej kwestii jest bezdyskusyjna, a każda inicjatywa mająca na celu pomoc młodym ludziom w ustaleniu zainteresowań jest godna podziwu.

 

Justyna Bastrzyk

Projekt i wykonanie: Mehowmy