Pakiet Szkoleń Energa Stadion Gdańsk

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza wolontariuszy na pakiet szkoleniowy
w ramach programu „Wolontariat Energa Stadion Gdańsk”.

Program „Wolontariat Energa Stadion Gdańsk” skierowany jest do wszystkich osób chcących aktywnie włączyć się w organizowanie wydarzeń  przy „Energa Stadion Gdańsk.

Więcej o programie TUTAJ

W ramach programu zapraszamy jego uczestników/czki jak również nowych wolontariuszy  na szkolenia z „Bezpieczeństwa podczas imprez masowych” oraz z „Komunikacji Interpersonalnej”. Szkolenia mają na celu przygotować wolontariuszy do działań podczas imprez masowych organizowanych w Gdańsku.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS IMPREZ MASOWYCH
Data: 23.03 (środa)
Godzina: 17:00 – 20:30

Szkolenie dotyczyć będzie bezpieczeństwa imprezy masowej oraz bezpieczeństwa uczestnika imprezy masowej.

Szkolenie ma na celu nabycie przez wolontariuszy wiedzy z zakresu dynamiki tłumu i mechanizmów paniki, rozpoznawania potencjalnych zagrożeń w tłumie reagowania adekwatnego do stanu jednostki oraz sytuacji w tłumie na sytuacje zagrożenia. Wolontariusze nabędą również wiedzę nt. postępowanie z dziećmi bez opieki w sytuacji stresu i/lub zagrożenia, oraz postępowanie z osobami pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Zagadnienia:

– cykl imprezy masowej,
– bezpieczeństwo, zabezpieczenie, obsługa,
– uczestnicy imprezy masowej,
– podstawowe zagrożenia na imprezie masowej,
– podstawy psychologii tłumu,
– czym jest tłum, jak zachowują się ludzie w tłumie,
– ewakuacja oraz poruszanie się ludzi w tłumie,
– dynamiczna analiza ryzyka,
– zachowania bezpieczne,
– rodzaje agresji oraz podstawowe zasady postępowania w sytuacji konfliktowej,
– bezpieczeństwo wolontariuszy.

Szkolenie prowadzone będzie za pomocą interaktywnej prezentacji multimedialnej, w której teoria przeplatana jest bogatą dokumentacja zdjęciową i filmową. W trakcie treningu słuchacze będą również uczestniczyć w kilku pokazach oraz ćwiczeniach praktycznych.

 

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Data: 24.03 (czwartek)
Godzina: 17:00 – 20:30

Celem szkolenia jest nabycie przez wolontariuszy umiejętności budowania przyjaznej i efektywnej komunikacji. Szkolenie ma również na celu zwiększenie świadomości i wiedzy wolontariuszy na temat różnic kulturowych oraz trening umiejętności efektywnego funkcjonowania w relacjach między rozmówcami podczas imprez masowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają również bariery komunikacyjne, oraz narzędzia niwelowania ich.

Zagadnienia:

– czym jest poprawna komunikacja,
– uczestnicy imprezy masowej i zasady komunikacji między każdą z grup,
– potrzeby komunikacyjne,
– bariery komunikacyjne,
– rodzaje komunikatów,
– aktywne słuchanie,
– sposoby poprawnej komunikacji,
– strefy przestrzeni personalnej,
– komunikacja niewerbalna,
– postawa wolontariusza,
– relacje między rozmówcami,
– konflikty i sposoby radzenia sobie z nimi,
– asertywność,
– zasady i relacje między rozmówcami podczas imprezy masowej.

Szkolenie prowadzone będzie za pomocą interaktywnej prezentacji multimedialnej z dużą ilością ćwiczeń praktycznych.

Prowadzący:

Marcin Samsel Koordynator ds. Bezpieczeństwa dla stadionu w Gdańsku podczas EURO 2012, Koordynator ds. Bezpieczeństwa na Ergo Arenie podczas MEN’S EHF EURO 2016.
Pracował, m.in. jako szef ochrony, przy zabezpieczaniu ok. 800 imprez masowych, w tym 420 meczów piłkarskich – międzypaństwowych, ekstraklasy oraz niższych lig.


Pierwszeństwo zapisów należy do wolontariuszy programu „Wolontariat Energa Stadion Gdańsk

Ilość miejsc ograniczona!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – TUTAJ.

Projekt i wykonanie: Mehowmy