Otwórz z nami Europejskie Centrum Solidarności

W żadnym innym muzeum w Gdańsku roli eksponatu nie gra samochód milicyjny STAR i stoczniowa suwnica. Wewnątrz żadnego innego budynku w Gdańsku nie rosną drzewa. A żadna inna biblioteka nie ma antresoli i pomostów. W dniach 30–31 sierpnia 2014 otwieramy nową siedzibę Europejskiego Centrum Solidarności przy pl. Solidarności 1. Zostań wolontariuszem!

UWAGA! NIM ZŁOŻYSZ APLIKACJĘ SPRAWDŹ WYMAGANIA!

Wymagania

● ukończone 16 lat, osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego (zmiana z dniem 07.08.2014)

● znajomość języka angielskiego minimum w stopniu komunikatywnym, a także: języka niemieckiego lub rosyjskiego

● pełna dyspozycyjność w dniu 30 sierpnia 2014 (niektóre aktywności wymagają również obecności w dniu 31 sierpnia 2014)

● udział w dwóch obowiązkowych szkoleniach, spotkaniach informacyjnych w dniach 21.08 w godzinach popołudniowych, 25-28.08 w godzinach popołudniowych (Kick off meeting, spotkania z pracownikami poszczególnych stanowiskach)

● pożądane cechy: kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktu, samodzielność

 

PAKIET SOCJALNY

Wszystkim wolontariuszom, którzy będą brali udział w wydarzeniu zapewniamy pakiet socjalny:

● strój – po wydarzeniu staje się ich własnością

● szkolenia – pierwsza pomoc, topografia miejsca działania, warsztat z komunikacji interpersonalnej, kursy adresowane do konkretnych stanowisk

● materiały programowe – narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań

● Kick off meeting – spotkanie zapoznawcze z wolontariuszami oraz pracownikami ECS

● darmowa komunikacja miejska – na terenie Gdańska (ZTM i ZKM)

● wyżywienie – posiłek w dniu działania

● ubezpieczenie NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w dniu działania

● certyfikat – zawierający szczegółowy opis zakresu obowiązków.

 

Harmonogram rekrutacji

1 lipca 2014 – 11 sierpnia 2014 | rekrutacja internetowa (przedłużona do 25 sierpnia)

21 sierpnia 2014 | Kick off meeting (godziny popołudniowe)

25–28 sierpnia 2014 | szkolenia, oraz spotkania z pracownikami poszczególnych działów (godziny popołudniowe)

30 sierpnia 2014 | realizacja zadań

19 września 2014 | spotkanie podsumowujące
 

Obszary zaangażowania wolontariuszy

 

Biblioteka | Wolontariusze wspierać będą prowadzących warsztaty twórcze i artystyczne oraz udzielać informacje przybywającym gościom.
Pożądane cechy | otwartość, samodzielność, umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, mile widziana znajomość języka obcego.

 

DEBATY + SPOTKANIA AUTORSKIE + Prelekcje filmowe | Zadaniem wolontariuszy będzie koordynacja widowni, witanie gości, sprawdzanie zaproszeń, pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca, ale i wsparcie techniczne: przygotowanie sali, opieka nad sprzętem.
Pożądane cechy | wysoka kultura osobista, życzliwość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych i pracy pod presją stresu, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
UWAGA | Praca na tym stanowisku wymaga rezerwacji czasu w dniach: 30–31 sierpnia 2014.

 

Ewaluatorzy | Zadaniem wolontariuszy będzie zebranie opinii i sugestii co do dalszej aktywności ECS, zgodnie z wymogami narzędzia badawczego. W ten sposób powstanie  raport z ewaluacji otwarcia ECS.
Pożądane cechy | znajomość narzędzi przeprowadzania badań socjologicznych, doświadczenie w przeprowadzaniu badań.

 

Fotoreporter | Wolontariusze będą tworzyć fotorelacje z działań wolontariatu i zbierać materiał do fotoreportażu z wydarzenia. Istnieje możliwość udostępnienia sprzętu fotograficznego i kamery.
Pożądane cechy | mile widziane doświadczenie w tej dziedzinie i samodzielność.
UWAGA | Praca na tym stanowisku wymaga rezerwacji czasu w dniach: 30–31 sierpnia 2014.

 

Gra miejska | Wolontariusze będą wspierać organizatorów gry, odpowiadając m.in. za: wydawanie kart gry, informację, kontrolowanie trasy i płynny przepływ uczestników.
Pożądane cechy | kreatywność i samodzielność.

 

Happening. Biblioteka W TEATRZE | Na czele przedsięwzięcia stanie Robert Cyrta – autor scenariuszy, reżyser i instruktor teatralny. Jego widowiska pełne są symboliki, a wykorzystywane techniki opierają się na ruchu i plastyce ciała.
Biblioteka stanie się przestrzenią działań artystycznych, a goście otwarcia ECS będą brać w nich czynny udział. Wolontariusze aktywnie wspierać będą przedsięwzięcie.
Pożądane cechy | zdolności aktorskie, kreatywność i otwartość.

 

Moderator fanpaga | Wolontariusze, pod okiem koordynatora, prowadzić będą relację live na fanpagu ECS.
Pożądane cechy | mile widziane doświadczenie w tej dziedzinie i samodzielność.
UWAGA | Praca na tym stanowisku wymaga rezerwacji czasu w dniach: 30–31 sierpnia 2014.

 

Opiekun gości | Wolontariusze będą sprawować opiekę nad gośćmi, odpowiedzialni będą m.in. za: odbiór z lotniska, transport do hotelu, pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach (np. zakup lekarstwa).
Pożądane cechy | biegłość posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym, wysoka kultura osobista, umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych i pracy pod presją stresu, otwartość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność zachowania dyskrecji.
UWAGA | Praca na tym stanowisku wymaga rezerwacji czasu w dniach: 30–31 sierpnia 2014.

 

Piknik | Wolontariusze obsługiwać będą stanowiska, na których każdy gość otwarcia ECS, również dzieci, będzie mógł samodzielnie przygotować pamiątkę, m.in. papierowy kask i przypinkę.  Prowadzić będą również gry i zabawy podwórkowe dla najmłodszych gości.
Pożądane cechy | duża otwartość i komunikatywność, cierpliwość, umiejętność kontaktu z dziećmi.

 

PRESS OFFICE | Wolontariusze będą m.in.: udzielać informację, wydawać akredytację i materiały promocyjne, pilotować dziennikarzy, sprawować opieka nad gości specjalnymi.
Pożądane cechy | duża samodzielność, kreatywność, umiejętności pracy w grupie i łatwości w nawiązywaniu kontaktów, biegłość posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym, mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
UWAGA | Praca na tym stanowisku wymaga rezerwacji czasu w dniach: 30–31 sierpnia 2014.

 

Stacjonarne i mobilne punkty informacyjne | Zadaniem wolontariuszy będzie udzielanie informacji na drogach dojścia do nowej siedziby oraz w stacjonarnych punktach informacyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynku, kierowanie do odpowiednich miejsc, a także reagowanie w sytuacjach kryzysowych. To jest pierwsza linia frontu.
Pożądane cechy | otwartość, komunikatywność, samodzielność, umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych i pracy pod presją stresu, posługiwanie się językami angielskim, niemieckim lub rosyjskim w stopniu komunikatywnym.
UWAGA | Praca na tym stanowisku wymaga rezerwacji czasu w dniach: 30–31 sierpnia 2014.

 

Warsztaty komiksowe | Warsztaty komiksowe poprowadzą: Krzysztof Wyrzykowski, mistrz komiksu i Tomasz Mering, autor historii obrazkowych. Zadaniem wolontariuszy będzie wsparcie prowadzących podczas warsztatów, zachęcanie odwiedzających do uczestnictwa, udzielanie informacji.
Pożądane cechy | zdolności plastyczne, otwartość, kreatywność.

 

Wystawa stała | W dniu otwarcia ECS wystawę stała zwiedzać będzie można indywidualnie, jak i grupowo. Wolontariusze będą m.in. sprawdzali bilety wstępu, dbali o płynny przepływ gości i udzielali informacji.
Pożądane cechy | dobra znajomość języka angielskiego, otwartość, życzliwość i kultura osobista.
UWAGA | Praca na tym stanowisku wymaga rezerwacji czasu w dniach: 30–31 sierpnia 2014.

 

Zbiórka pamiątek | Archiwum ECS przechowuje i zabezpiecza dokumenty krajowe oraz organizacji zagranicznych wspierających Solidarność, plakaty i ulotki, prasę i książki drugiego obiegu, znaczki i karty okolicznościowe, sztukę niezależną, fotografie i nagrania filmowe, a także pamiątki materialne – transparenty, urządzenia podsłuchowe czy urządzenia poligraficzne. Wolontariusze będą odpowiedzialni za punkt zbiórki pamiątek.
Pożądane cechy | wysoka kultura osobista, życzliwość, sumienność.

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Projekt i wykonanie: Mehowmy