Otwarty konkurs na realizację zadania szczegółowego

Informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadania szczegółowego: Realizacja wydarzeń i projektów artystycznych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Gdańska – festiwal sztuk wizualnych o charakterze międzynarodowym, w ramach realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.

 

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku (www.gdansk.pl) w zakładce Konkursy, dostępne również w linku TUTAJ

Projekt i wykonanie: Mehowmy