Otwarci na Gdańsk | Open to Gdańsk

 

PL
Program wolontariatu zagranicznego realizujemy przy wsparciu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Jest to program finansowany ze środków Komisji Europejskiej, który umożliwia młodym ludziom w wieku 18-30 działania wolontariackie w krajach Unii Europejskiej i nie tylko. Jeżeli zastanawiasz się czy warto, specjalnie dla Ciebie poprosiliśmy naszych wolontariuszy zagranicznych, aby opowiedzieli jak z ich perspektywy wygląda pobyt na wolontariacie. Zachęcamy do śledzenia ich wpisów. 

ENG
We implement the foreign volunteering program with the support of the European Solidarity Corps. It is a program financed by the European Commission that enables young people aged 18-30 to volunteer in the European Union and beyond. If you are wondering if it is worth it, we asked our foreign volunteers especially for you to tell  what their volunteering experience looks like from their perspective. We encourage you to follow their posts.

Wolontariusze 2020/2021 | Volunteers 2020/2021

OSCAR:

1. https://wolontariatgdansk.pl/event/details/3193 
2. 

 

NEDA:

1. https://wolontariatgdansk.pl/event/details/3196 

Projekt i wykonanie: Mehowmy