Otwarci na Gdańsk: Ira – część 6

Raz na tydzień publikujemy historie wolontariuszy – z Włoch i z Ukrainy – którzy spędząją cały rok w Gdańsku, w Centrum Wolontariatu, w ramach wolontariatu europejskiego.

 

Gdansk podczas Święta Wolności i Solidarności był niesamowity! Wystarczy pomyśleć, że miasto cieszyło się 11 dni, otworzyło swoją historię zarówno dla mieszkańcom miasta, jak i dla turystów, zachęcało nie tylko do spędzenia weekendu, ale także do pozostania i mieszkania! Obchody 11 dni – wydaje się to niewiarygodne, ale tak naprawdę każdego dnia coś się działo i działo się.

220 000 osób odwiedziło Święto Wolności i Solidarności przez cały czas, w mieście odbyło się ponad 100 różnych wydarzeń i jeszcze ważniejszych koncertów! Koda Święta była wieczorem 4 czerwca w 30 rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce. Koncert „Kocham Polskie” zgromadził co najmniej 70 000 odwiedzających! Skala tego święta była imponująca!

Około Europejskiego Centrum Solidarności była strefa społeczna na której zgromadzili się 13 namiotów, 200 organizacji pozarządowych – każdy z własnym programem i prezentacją. Byłam odpowiedzialna za prezentację Regionalnego Centrum Wolontariatu, po raz pierwszy w życiu zorganizowałam wydarzenie, a właściwie było to trzy dni, każdy z innym programem. Sfotografowałam także ludzi w pobliżu naszej foto ściany, które zrobiliśmy własnoręcznie, nauczyłam i zachęcałam do wolontariatu, a także upewniałam się, że nasze spotkania, warsztaty i prezentacje miały miejsce i po prostu cieszyłam się, że byłam tutaj, na tym wydarzeniu i współorganizowałam!

____________________________________

Гданськ під час свята Солідарності і Свободи був неймовірний! Тільки подумайте, місто 11 днів раділо, відкривало свою історію до і гостей міста, і мешканців, заохочувало не лише просто побути на вихідні, але й узагалі залишитися жити! Святкування 11 днів – це здається чимось неймовірним, але справді щодня щось відбувалося і творилося.

220 000 людей відвідали Свято Свободи і Солідарності за весь цей час, у місті було понад 100 різноманітних подій, а ще головні концерти! Кода була ввечері 4-го червня на 30-ту річницю перших, частково вільних виборів у Польщі. Концерт “Люблю Польщу” зібрав щонайменше 70 000 відвідувачів! Масштаби цього свята вражали!

А ще була окрема територія громадських організацій біля Європейського Центру Солідарності. 13 наметів, 200 NGO – кожен з своєю програмою і презентацією. Я була відповідальна за представлення Регіонального Центру Волонтерства, вперше в житті організувала подію, вірніше аж три дні, кожен – з іншою програмою. А ще й фотографувала людей біля нашої фотостіни, яку ми самі ж і змайстрували, розповідала і заохочувала до волонтерства, пильнувала, щоб наші зустрічі, майстер-класи і презентації відбувалися і просто раділа з можливості бути в цьому місці, на цій події і співорганізовувати її!

___________________________________

Gdansk during Holiday of Solidarity and Freedom was unbelievable! Just think, city was celebrating for 11 days! It looks like something unrealistic, but everyday there was some different kind of event. 220 000 people visited Holiday of Solidarity and Freedom through all the time, there were more than 100 events. Also main concerts on 1 and 4th of June gathered together more than 70 000 visitors! The scale of this holiday was impressive!

Also near European Solidarity Centre was area for NGO. In 13 tents gathered 200 different organizations from all over Poland. Everybody had theirs own presentation and programme. I was responsible for representation Regional Centre of Volunteering. First time in my life i organized some kind of event, exactly three days of events, meeting and workshops. Also I photographed near our photo booth (which we made by ourselves), told and encouraged to become a  volunteer, looked out for our meetings, master classes and presentations to take place and just was happy to be in this place, on this occasion and co-organizing it!

Projekt i wykonanie: Mehowmy