Organizacje pozarządowe nagrodzone

W związku z obchodami 25-lecia samorządności prezydent Paweł Adamowicz wyróżnił i nagrodził młode organizacje pozarządowe zaangażowane w działania obywatelskie w Gdańsku: Stowarzyszenie Dla Siedlec, Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku, Fundację Cudów Szafa, Fundację Zabawa i Poznanie, Fundację 50 Aleja. Organizacje wzięły udział w kursie, w ramach którego określiły swoje cele fundraisingowe, które następnie zrealizowały w kolejnych tygodniach trwania programu.

 

Miasto Gdańsk wspiera współpracę międzysektorową poprzez realizację programu „Twoje pierwsze kroki w fundraisingu”. Udowadnia, że nie tylko przekazuje granty organizacjom pozarządowym na pojedyncze działania, ale wspomaga ich długofalowy rozwój. Szkolenia fundacji i stowarzyszeń przestają być tylko teorią, ale są przekładane od razu na praktykę.

 

Fundraising to proces zdobywania funduszy lub darowizn rzeczowych na cele społeczne poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych. Trenerki prowadzące program poszerzyły tę definicję o bardzo istotny aspekt mający znaczący wpływ na sukces w fundraisingu – proces komunikacji i nawiązywania relacji. Wszystkie organizacje zaangażowane w program otrzymały wsparcie doradcze przez co usystematyzowały swoją pracę i zaczęły stosować nowe narzędzia. Jednak, jak się okazało w trakcie realizacji programu, dla części uczestników oznaczało to nie tylko rozwój organizacji, ale przede wszystkim rozwój osobisty i przełamanie pewnych oporów oraz barier w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, które często towarzyszą wdrażaniu fundraisingu.

 

Pięć organizacji w pięciu kategoriach

W ramach nagrody wyróżnionych zostało pięć młodych organizacji (do trzech lat działalności) w następujących kategoriach:

  • interesuję się, chcę wiedzieć
  • angażuję się, chcę uczestniczyć
  • mam pomysł, chcę działać
  • mam opinię, chcę się wypowiedzieć
  • młody potencjał.

 

Nagrodą był kurs fundraisingu, w ramach którego zrealizowane zostały: szkolenia, doradztwo związane z wdrożeniem oraz proces przygotowania i zrealizowania kampanii fundraisingowej. Kurs trwał od października do grudnia 2015.

 

Wyróżnione organizacje:

Kategoria INTERESUJĘ SIĘ, CHCĘ WIEDZIEĆ

Stowarzyszenie Dla Siedlec za prowadzenie dzielnicowego portalu dlasiedlec.pl

 

Kategoria ANGAŻUJĘ SIĘ, CHCĘ UCZESTNICZYĆ

Fundacja 50 Aleja za współorganizację miejskich wydarzeń m.in. pikników seniora

 

Kategoria MAM POMYSŁ, CHCĘ DZIAŁAĆ

Fundacja Cudów Szafa za prowadzenie Targu Możliwości

 

Kategoria MAM OPINIĘ, CHCĘ SIĘ WYPOWIEDZIEĆ

Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta za organizację spotkań i dyskusji o historii i przyszłości dzielnicy

 

Kategoria MŁODY POTENCJAŁ

Fundacja Zabawa i Poznanie

 

W ramach programu wszystkie organizacje zrealizowały swoje cele fundraisingowe. Oba stowarzyszenia przeprowadziły kampanie fundraisingowe – zbiórkę publiczną i akcję crowdfundingową – a fundacje nawiązały pierwsze kontakty z partnerami biznesowymi i podjęły szereg działań z zakresu PR.

 

Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku 1 grudnia rozpoczęło kampanię crowdfundingową na trójmiejskim portalu wspólnyprojekt.pl. Członkowie organizacji postanowili zebrać w ten sposób fundusze na pierwszą publikację, którą wyda ich Stowarzyszenie. Jak podkreślają: „Od pięciu lat opowiadamy historie, na naszych spotkaniach poznało je ok. 4000 osób. Czas je spisać i wydać w formie pierwszej książki!” Celem kampanii ma być nie tylko zebranie środków finansowych na wydanie „Historii Dolnego Miasta do 1945 r.”, ale de facto jej przedsprzedaż i promocja. W działania zaangażowały się media, szeroko promując pomysł fascynatów Dolnego Miasta (m. in. portal wp.pl, czy Eska Radio). Podczas pierwszych dwóch dni kampanii pozyskano 30% potrzebnej wartości projektu. Publikacja będzie pierwszą tego typu monografią tej historycznej części Śródmieścia.

 

Stowarzyszenie Dla Siedlec przeprowadziło 6 grudnia zbiórkę publiczną na rzecz Mikołajek dla najbiedniejszych dzieci z dzielnicy. Dodatkowo zaangażowało się w pozyskiwanie darowizn rzeczowych na prezenty. Podobnie, jak w przypadku Stowarzyszenia z Dolnego Miasta, zastosowało zupełnie nową dla siebie metodę pozyskiwania środków finansowych, którą będzie mogło wykorzystać w przyszłości. Dodatkowo pracowało nad własną marką i wizerunkiem (jak choćby tworząc druki firmowe, tak potrzebne w kontaktach zewnętrznych).

 

Fundacja 50 Aleja wypracowała swój nowy wizerunek ułatwiający nawiązywanie współpracy z potencjalnymi partnerami. W szczególności: opracowała nowe treści na stronę internetową, bardziej oddające realne, bogate działania i doświadczenia Fundacji w pracy na rzecz seniorów, wypracowała ofertę partnerską Fundacji, pisma do potencjalnych partnerów biznesowych, pozyskała rekomendacje od beneficjentów i instytucji wspierających. 50 Aleja nawiązała pierwsze kontakty z partnerami biznesowymi i aktywnie stara się pozyskać sprzęt cyfrowy na warsztaty z seniorami, które prowadzi na terenie Miasta, przede wszystkim w bibliotekach publicznych.

 

Fundacja Zabawa i Poznanie stworzyła stronę internetową i spójny wizerunek w mediach społecznościowych, zaplanowała program wyjątkowej odsłony klubu kreatywnego rodzica, którego jest organizatorem (w tym pozyskała jego prelegentów), wypracowała ofertę partnerską. Obecnie pozyskuje patronaty i nawiązuje relacje z lokalnym biznesem. Zaplanowała już także główne wydarzenia i działania fundraisingowe na rok 2016.

 

Fundacja Cudów Szafa we współpracy z trenerką dopracowała nowy wizerunek organizacji, jest w trakcie finalizacji formalności związanych z nowo pozyskanym lokalem do wykorzystania na realizację celów statutowych oraz nawiązała kontakt z Castoramą.

 

 

 

 

Foto: www.facebook.com/Fundacja-Cudów-Szafa

Projekt i wykonanie: Mehowmy