Około 32 mln zł dla zdolnych uczniów

Około 32 mln zł chce przeznaczyć samorząd województwa pomorskiego na program „Zdolni z Pomorza”. W ramach przedsięwzięcia planowanego na lata 2015-2022, co roku około dwóch tysięcy wybitnych uczniów ma otrzymywać wsparcie edukacyjne.


Program „Zdolni z Pomorza” ma być realizowany z funduszy unijnych, z pomocą pomorskich samorządów oraz uczelni wyższych. W poniedziałek – odpowiedzialny za edukację wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki podpisał z przedstawicielami szkół wyższych oraz powiatów list intencyjny w tej sprawie.      Realizacja „Zdolnych z Pomorza” planowana jest na lata 2015-2022. W ramach programu wybitnie uzdolnieni uczniowie pomorskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą liczyć na udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, obozach i warsztatach naukowych a także spotkaniach akademickich organizowanych przez uczelnie. 


Młodzież może też zostać zaproszona na zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych. – Przewidzieliśmy też wizyty w innowacyjnych zakładach pracy czy nowoczesnych laboratoriach. Te wizyty mają służyć skłonieniu młodych zdolnych ludzi do tego, by ucząc się myśleli, jak wykorzystać tą teoretyczną wiedzę do tworzenie konkretnych rozwiązań czy to biznesowych czy technologicznych – powiedział PAP Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.     


Każdego roku z programu ma korzystać około dwóch tysięcy zdolnych uczniów. Jak podkreślił w rozmowie z PAP Krawiec, większość funduszy które zostaną zarezerwowane na projekt przeznaczona zostanie na organizację pomocy naukowej w różnej formie. – Uczniowie, którzy będą chcieli skorzystać z tej oferty mogą też liczyć na sfinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia, która odbywać się będą poza miejscami ich zamieszkania – powiedział PAP Krawiec.     


W projekcie udział wziąć mogą zarówno uczniowie przejawiający zdolności w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, jak i młodzież zainteresowana naukami humanistycznymi czy przyrodniczymi. – Projekt +Zdolni z Pomorza+ na służyć wsparciu zdolnych uczniów, dać im możliwość dalszego pogłębiania wiedzy – zaznaczył Krawiec. 


Jak dodał, uczniowie będą mogli zgłaszać chęć udziału w przedsięwzięciu w każdym momencie jego trwania. Krawiec wyjaśnił, że każdy uczeń, aby zostać zakwalifikowany do projektu, będzie musiał przejść trzy testy sprawdzające inteligencję, wiedzę w konkretnej dziedzinie oraz zdolność do twórczego myślenia. 


Środki na realizację projektu „Zdolni z Pomorza” zostały zabezpieczone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.      „Zdolni z Pomorza” to kontynuacja podobnych programów, które były realizowane w województwie w minionych latach. Między 2007 a 2013 rokiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pomorski samorząd oferował zestaw różnorodnych zajęć dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przejawiających wybitne zdolności w naukach ścisłych. Każdego roku w projekcie brało udział około 1,5 tysiąca uczniów. Przez kolejne dwa lata program był kontynuowany ze środków samorządów. Rocznie korzystało z niego około tysiąca uczniów.

 

 

 

Źródło: PAP

Foto: facebook.com/Zdolni.z.Pomorza

Projekt i wykonanie: Mehowmy