Od pomysłu do realizacji 2011 Konkurs dla grup młodzieżowych

Od pomysłu do realizacji 2011
Konkurs dla grup młodzieżowych

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z województwa pomorskiego.
Uczestnikami konkursu mogą być grupy młodzieżowe, w tym Kluby Wolontariusza, co najmniej ośmioosobowe, działające na rzecz swojego środowiska lokalnego.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy grupy młodzieży, w tym skupione w Klubach Wolontariusza.

Nadsyłane projekty konkursowe powinny spełniać następujące warunki:
• Grupa powinna składać się z co najmniej 8 osób w wieku od 13 do 19 lat.
• Grupa powinna mieć dorosłego opiekuna/koordynatora.
• Odbiorcami planowanych działań powinny być lokalne społeczności i ich członkowie, czyli mieszkańcy miejscowości, rówieśnicy, dzieci, sąsiedzi, etc.
• Projekt powinien zawierać element edukacyjny.
• Proponowane działania powinny być samodzielnie zaplanowane i realizowane przez grupę, a nie kierowane przez dorosłych.
• Projekty nie muszą zawierać komponentu finansowego, tzn. projekt należy zaplanować tak, aby możliwa była jego realizacja bez środków finansowych.
• Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 grudnia 2011, a kończyć nie później niż 29 lutego 2012 roku.

 

Szczegółowe informaje znajdują się TUTAJ

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy