O programie

Multicultural volunteering program (Międzykulturowy Program Wolontariatu) – program polega na integracji ukraińskich i polskich dzieci i młodzieży, poprzez udział w grupowych spotkaniach przygotowujących do różnorodnych działań wolontariackich.

Członkowie grup będą mieli okazje wziąć udział w szkoleniach dotyczących wolontariatu oraz przygotować specjalną akcję wolontariacką, według ich pomysłu.

Projekt i wykonanie: Mehowmy