O projekcie

GDAŃSKA AKADEMIA WOLONTARIATU
to propozycja rozwoju dla osób,
które na co dzień są zaangażowane w wolontariat: zarówno aktywnie w nim uczestnicząc, jak i animując oraz koordynując projekty wolontariackie.

Zamysłem Akademii jest działanie dwutorowe, dlatego stworzone zostały dwa kierunki rozwoju: dla wolontariuszy oraz organizatorów, koordynatorów i animatorów wolontariatu.

Uczestnictwo w Akademii umożliwia zdobycie i rozwój wiedzy, które przyczynią się do podniesienia kompetencji wolontariuszy, a także jakości zarządzania projektami wolontariatu przez jego organizatorów oraz współpracy z wolontariuszami i wolontariuszkami. Jest to również przestrzeń do sieciowania oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w gronie osób i podmiotów działających poprzez wolontariat na rzecz lokalnej społeczności.

Pomysłodawcą i realizatorem Akademii jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu ze środków Miasta Gdańska.

Projekt i wykonanie: Mehowmy