O programie

Nadrzędnym elementem programu jest wsparcie organizacji w szerokorozumianym pośrednictwie wolontariatu.

PROWADZIMY BIURO POŚREDNICTWA WOLONTARIATU

Tworzymy internetową platformę, za pomocą której gromadzimy informacje o osobach, które chcą zaangażować się w działania o charakterze wolontariackim oraz o podmiotach (organizacjach i instytucjach) poszukujących wsparcia wśród wolontariuszy. Narzędzie to umożliwia wolontariuszom odnalezienie ofert współpracy wolontariackiej w Twojej organizacji. Dołącz też do prowadzonej przez nas bazy organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami i pozwól znaleźć się potencjalnym
wolontariuszom.

PRZYGOTUJEMY TWOJĄ ORGANIZACJĘ DO WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI

Przykładowy zakres wsparcia (dostosujemy go w zależności od potrzeb Twojej organizacji):

  • pomoc w określeniu potrzeb organizacji w zakresie wsparcia wolontarystycznego;
  • wsparcie w przygotowaniu oferty wolontariatu i określeniu profilu wolontariuszy;
  • zaplanowanie i przeprowadzenie rekrutacji;
  • wsparcie merytoryczne dla koordynatora w organizacji (zarządzanie wolontariuszami,
    komunikacja z wolontariuszami w organizacji, monitorowanie działań wolontariuszy,
    motywowanie wolontariuszy).

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCE WOLONTARIUSZY I ORGANIZACJE DO WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY

Szkolenia adresowane są zarówno do i koordynatorów wolontariatu w organizacji, jak i do wolontariuszy. Dotyczą aspektów formalno- prawnych, organizacyjnych oraz praktycznych zagadnień związanych z wolontariatem. Ponadto oferujemy możliwość zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów specjalistycznych, dedykowanych w zależności od indywidualnych potrzeb organizatorów wolontariatu.

POŚREDNICZYMY W NAWIĄZYWANIU WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI W RAMACH
WOLONTARIATU AKCYJNEGO

Wspieramy wydarzenia społeczne, kulturalne oraz sportowe odbywające się na terenie Gdańska. Na mocy porozumienia podpisanego z organizatorem, realizujemy działania organizacyjne i koordynacyjne związane z zapewnieniem obsługi działań wolontariuszy podczas akcji (m.in. rekrutacja, plan działań i podział obowiązków, ubezpieczenie od NNW, szkolenia i spotkania
informacyjne, zapewnienie identyfikatorów na bezpłatne dojazdy komunikacją miejską GAiT dla wolontariuszy w dniu wydarzenia itd.)

OFERUJEMY PORADNICTWO I DORADZTWO W ZAKRESIE ORGANIZACJI WOLONTARIATU

Formalno- prawne, organizacyjne i specjalistyczne.

WSPIERAMY W PROMOWANIU OFERT WOLONTARIACKICH

Oferty organizacji partnerskich, które chcą zaangażować do swoich działań wolontariuszy, upowszechniamy oraz promujemy m.in. poprzez portal wolontariatgdansk.pl, portale społecznościowe, szkolne koła wolontariatu, biura karier, gdańskie firmy i instytucje współpracujące z nami oraz spotkania informacyjne.

WSPIERAMY KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

Poprzez indywidualne spotkania, szkolenia wzmacniające zarówno kompetencje koordynatorów, jak i wolontariuszy, a także wsparcie indywidualne.

Na każdym etapie współpracy Waszej organizacji z wolontariuszami oferujemy również
wsparcie merytoryczne i organizacyjne, w zależności od bieżących potrzeb!

Projekt i wykonanie: Mehowmy