Nowy York na Długiej – szkolenie z tematyki funfrisingu odbyło się w ESK2016

W ubiegły czwartek, 20 października w siedzibie Gdańsk 2016 na Długim Targu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Pomorza.

 

Tematem szkolenia był fundrising, czyli źródła finansowania NGOs  ze szczególnym uwzględnieniem  donatorów indywidualnych.  Szkolenie poprowadziła Elżbieta Szczęk, która przez ostatnią dekadę zawodowo zajmowała się pozyskiwaniem funduszy dla organizacji pozarządowych (nonprofit organizations) z siedzibą w Nowym Jorku, USA. Jej znajomość tematyki III Sektora to połączenie formalnego wykształcenia – studia z Zarządzania Sektorem Pozarządowym (Nonprofit Management, 2003), w The New School, New York, USA) z blisko dziesięcioletnią praktyką w różnorodnych NGOs z siedzibą w Nowym Yorku. Elżbieta studiowała również ekonomię społeczną i stosunki międzynarodowe. Społecznie uczestniczyła w projektach m.in. w ramach ONZ. Współpracowała z Fundacją RC z Gdańska oraz liderami polskiego sektora pozarządowego. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w Gdańsku oraz pełni funkcję skarbnika w Bałtyckim Instytucie Spraw Europejskich i Regionalnych (BISER), gdzie również koordynuje pracę grupy fundraisingowej. Szkolenie rozpoczęło się o 17:00 i zakończyło o 19:00, podczas tych dwóch godzin prowadząca przedstawiła przede wszystkim charakterystykę przestrzeni, w której działają organizacje pozarządowe (obok biznesu i administracji państwowej) oraz  podkreśliła odmienne role jakie wymienione podmioty pełnią w społeczeństwie obywatelskim. Elżbieta Szczęk zaprezentowała również techniki i narzędzia składające się na profesjonalny fundraising, na przykładzie osobistego doświadczenia prezentera z dziesięcioletniej praktyki fundraisingu w USA. Podczas szkolenia pokazane zostały również motywacje i oczekiwania donorów oraz statystyki – niezwykle ważne dla dalszej działalności NGO w płaszczyźnie fundrisingu.

 

Szkolenie cieszyło się ogromnym powodzeniem, w szkoleniu wzięło udział ponad 40 osób. Przed szkoleniem każdy uczestnik musiał wypełnić ankietę rekrutacyjną, co pozwoliło dostosować szkolenie i jego problematykę do grupy.  Jak mówi Robert Dukowski, moderator do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku – Szkolenie spotkało się z żywą reakcją słuchaczy w czasie szkolenia padło całe mnóstwo pytań. Uczestnicy zapoznali się z tym jak funkcjonuje fundraising w Nowym Yorku i byli zainteresowani czy można wzorce amerykańskie przenieść na grunt polski. Ogólnie reakcja zwrotna była maksymalnie pozytywna, o czym świadczył proces grupowy, ponieważ uczestnicy rzeczywiście uznali Elżbietę Szczęk za ekspertkę w danej dziedzinie -.

 

Szkolenie zostało zorganizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku przy znaczącej współpracy ESK2016, reprezentowaną przez Annę Urbańczyk, która zorganizowała salę szkoleniową. Warto zaznaczyć, że prowadząca zgodnie z duchem Europejskiego Roku Wolontariatu, swoje szkolenie przeprowadziła bez wynagrodzenia.

Projekt i wykonanie: Mehowmy