Nowy projekt rowerowy w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku pozyskał kolejny projekt związany z promowaniem mobilności aktywnej. Nosi on nazwę SWITCH, a jego głównym celem będzie promowanie jazdy na rowerze i chodzenia pieszo, jako alternatywy do codziennych podróży samochodowych. Projekt zakłada zmianę trybu życia mieszkańców na zdrowszy oraz poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin.


Najważniejszym zadaniem Gdańska będzie przeprowadzenie kampanii promującej mobilność aktywną z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (takich jak np. aplikacje na smartfony) dla grupy minimum 2000 osób. Ponadto w ramach wymiany wiedzy i doświadczeń miedzy partnerami Gdańsk zorganizuje warsztaty związane ze wspólnym opracowywaniem koncepcji promowania mobilności aktywnej.


Podstawowe informacje dotyczące projektu:

SWITCH jest dofinansowany w ramach Programu Inteligentna Energia  Europa (7 Program Ramowy Unii Europejskiej).

Lider projektu: Wiedeński Uniwersytet Nauk Przyrodniczych, Instytut Studiów Transportowych,

Partnerzy projektu: Wiedeń, Antwerpia, Donostia-San Sebastian, Londyn, Polis, Rupprecht Consult, European Integrated Project, European Cyclists Federation, Intelligent Health, Walk 21, National Institute of Public Health of Slovenia,

Podpisanie umowy projektowej: wiosna 2014,

Długość trwania projektu: 24 miesiące,

Budżet projektu: 1 690 072 Euro,

Budżet Gdańska: 109 348 Euro, z czego dofinansowanie EU – 81 414 Euro – 74%,


Wkrótce więcej informacji o działaniach projektowych pojawi się na  stronie internetowej projektu, na facebooku, a także za pośrednictwem broszur informacyjnych w formie papierowej i elektronicznej. Realizacją projektu SWITCH zajmą się pracownicy Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej gdańskiego Magistratu.


Program Inteligentna Energia Europa jest instrumentem realizacji polityki energetycznej Komisji Europejskiej. Celem programu jest wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przyczynia się on do zapewnienia zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii dla Europy.

Projekt i wykonanie: Mehowmy