Nowoczesne technologie dla NGO – nic prostszego!

Regionalne Centrum Wolontariatu i Miejska Instytucja Kultury Gdańsk 2016 zapraszają przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych na wykład „Nowoczesne technologie w służbie organizacji non – profit”.

 

Szkolenie odbędzie się 12 grudnia w godzinach 17.00 – 18.30 w siedzibie Gdańsk 2016 (ul. Długi Targ 39/40), sala 209, II piętro.

 

Podczas wykładu prowadzący zapoznają z problematyką nowych technologii min. przybliżą zagadnienia augmented reality i motion detection. Zaprezentują czym są te technologie, przedstawią jakmożna je stosować. Dadzą przykłady realizacji kampanii medialnych przy użyciu tych technologii na całym świecie, a także opowiedzą o rezultatach przeprowadzenia kampanii oraz o ich kosztach.


Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Prowadzący: Marianna Kupść, specjalistka ds. PR w Agencji Reklamowej A Studio oraz Łukasz Miądowicz, doktorant Wydziału Fizyki Politechniki Gdańskiej.

 

Zgłoszenia przyjmujemy : pocztą elektroniczną (dukowski@wolontariat.org.pl) do dnia 9 grudnia. Tytuł maila: Nowoczesne technologie w służbie organizacji non – profit. Prosimy w treści wiadomości podać: imię, nazwisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji. Więcej informacji pod numerem: (058) 341 61 77 wewnętrzny: 25. Liczba miejsc ograniczona.

Projekt i wykonanie: Mehowmy