Nowa Rada gdańskich organizacji pozarządowych

Gdańskie organizacje pozarządowe mają nową radę. Ponieważ kadencja poprzedniej – wybranej na lata 2012-2014 dobiegła końca – na plenarnym spotkaniu gdańskich organizacji pozarządowych wybrano jej nowych członków. W gremium zasiądzie 16 osób.


– W myśl zasady, że Gdańsk dzieli się władzą, Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych to gremium bardzo ważne. Uczestniczy bowiem w gremiach doradczych i pracach nad projektami związanymi organizacjami pozarządowymi – wyjaśnia Ewa Kamińska, zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. polityki społecznej.


W minionej kadencji w latach 2012-2014 członkowie GROP pracowali m.in. w Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, uczestniczyli w pracach nad Programem Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowym, byli ciałem opiniującym zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie otwartych konkursów ofert dla NGO, pracowali także w Zespole Konsultacyjnym Budżetu Obywatelskiego.


W skład nowej Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych weszli:

 1. Joanna Cwojdzińska 
 2. Beata Matyjaszczyk
 3. Izabela Chorzelska
 4. Andrzej Stelmasiewicz
 5. Cecylia Bucikiewicz
 6. Piotr Żywicki
 7. Marcin Bildziuk 
 8. Agnieszka Buczyńska
 9.  Tomasz Dziemianczuk
 10. Alina Kaszkiel – Suska
 11. Adam Niemkiewicz
 12. Jarosław Marciszewski
 13. Piotr Osiecimski
 14. Mateusz Hoppe
 15. Renata Tkaczyk 
 16. Władysław Barwiński

 

 

 

 

Foto: gdansk.lovetotravel.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy