Niezbędnik Odpowiedzialnego Biznesu

Jak skutecznie zarządzać programem wolontariatu pracowniczego? Czym jest „zielone IT” i eko-biuro i dlaczego warto zmienić swoje miejsce pracy na przyjazne dla środowiska? Te i inne dylematy związane ze społecznie odpowiedzialnym biznesem rozwiązuje siedem publikacji przygotowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy Programu Partnerstwa.


Cykl publikacji „Niezbędnik Odpowiedzialnego Biznesu” pokazuje praktyczne ujęcie szeregu tematów z zakresu CSR: etyki, zaangażowania społecznego, środowiska, różnorodności w miejscu pracy, pracowników i wolontariatu pracowniczego. Celem Niezbędnika jest dostarczenie praktykom CSR narzędzi do implementacji zasad CSR w poszczególnych obszarach działalności firmy. 

Eko-biuro” – tematem publikacji jest tworzenie ekologicznych programów w biurze, zawarte w niej są porady i wskazówki dotyczące procesu tworzenia eko-biura, a także inspirujące dobre praktyki. 

Firma=Etyka” – w publikacji znajdują się obszary działań etycznych firmy oraz przedstawione są kluczowe narzędzia wspierające wdrażanie zasad etycznych.

Firma=Zaangażowanie” – publikacja opisuje czym jest wolontariat pracowniczy, jakie są czynniki sukcesu tego typu programów, jak dokonać wyboru beneficjentów i jakich narzędzi użyć do realizacji programów.

Firma=Środowisko” – publikacja krok po kroku opisuje proces wdrażania polityki środowiskowej w firmie, przedstawia argumenty za komunikowaniem działań ekologicznych oraz podsumowuje jaki wpływ na środowisko wywiera firma w różnych obszarach swoich działań.

Firma=Różnorodność” – publikacja informuje o tym, czym jest różnorodność w miejscu pracy i jak kreować kulturę organizacyjną wspierającą diversity. Broszura zawiera również opis modelu wdrażania zarządzania różnorodnością w firmie.

Firma=Pracownicy” – publikacja o tym, jak odpowiedzialnie zarządzać zasobami ludzkimi: od rekrutacji, poprzez rozwój kompetencji po wspieranie partycypacji pracowniczej. 

Zielone IT” – publikacja pokazuje w jaki sposób rozwiązania w sferze IT oddziałują na środowisko i społeczeństwo, podkreśla korzyści biznesowe, które wynikają z wdrożenia Zielonego IT w organizacji oraz zawiera praktyczne wskazówki, jak wdrażać rozwiązania tego typu w firmie.

Wyzwania wolontariatu pracowniczego” – przewodnik pokazujący w jaki sposób radzić sobie z problemami pojawiającymi się podczas realizacji programów wolontariackich. Broszura jest uzupełnieniem publikacji „Firma=zaangażowanie”.


Wszystkie broszury powstały w ramach współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu z firmami Programu Partnerstwa. Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu z firmami, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce.


Broszury „Firma=Etyka”, „Firma=Zaangażowanie”, „Firma=Środowisko”, „Firma=Różnorodność” i „Firma=Pracownicy” powstały w ramach pracy Grup Roboczych firm partnerskich FOB w roku 2009. Broszura „Eko-biuro” powstała po spotkaniu tematycznym, które odbyło się w listopadzie 2008. Broszura „Zielone IT” powstała po spotkaniu tematycznym, które odbyło się w lutym 2010. Broszura „Wyzwania wolontariatu pracowniczego” powstała po spotkaniu tematycznym, które odbyło się w kwietniu 2011.

 

Wszystkie broszury są do pobrania na stronie: www.odpowiedzialnybiznes.pl
Źródło: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci.html?id=5080

Projekt i wykonanie: Mehowmy