Nie daję, nie biorę łapówek

Od kilku lat 23 lutego obchodzimy w Polsce Dzień Bez Łapówki, ustanowiony przez stowarzyszenie Normalne Państwo. Pomysłodawcy akcji chcą w ten sposób zwrócić uwagę opinii publicznej na problem korupcji. Pytanie tylko, czy skutecznie?


Nie ulega wątpliwości, że korupcja w Polsce, jak i w wielu innych krajach świata jest zjawiskiem powszechnym. Stąd też potrzeba publicznego zasygnalizowania problemu i jego skali. Dzień Bez Łapówki powstał jako elementem corocznej akcji „Nie daję, nie biorę łapówek”, zainicjowanej i prowadzonej przez obywatelski ruch Normalne Państwo. Akcja jest skierowana przeciwko działaniom korupcyjnym w Polsce. Jej nadrzędnym celem jest podkreślenie istoty problemu i zwrócenie uwagi opinii publicznej na to trudne zagadnienie. Stowarzyszenie dąży do kreowania pozytywnych postaw obywateli, zwiększa świadomość na temat tego, co jest korupcją. Informuje także o sankcjach karnych związanych z korupcją, oraz instruuje, jak zachować się w sytuacji, w której ktoś chce nam wręczyć łapówkę.

 

Pierwszy raz Dzień Bez Łapówki obchodzony był w 2004 roku. W blisko 50 miastach w Polsce odbyły się wówczas debaty, spotkania i happeningi. W wydarzeniach można było uczestniczyć m.in. w Lublinie, Warszawie, Krakowie, Opolu, Gliwicach, Pszczynie, Nasielsku, Pile i wielu innych miejscowościach.


Czy Dzień Bez Łapówki jest potrzebny? Czy problem korupcji nas dotyczy? Okazuje się, że tak. Według badań przeprowadzonych w 2010 roku 86 krajach i opublikowanych przez Transparency International, wynika że co czwarta osoba wręczyła w ciągu 12 miesięcy łapówkę. W Polsce odsetek przyznających się do wręczania łapówek wyniósł 15 procent. Za zawody najbardziej skorumpowane uznajemy zaś działaczy partyjnych, radnych, posłów i senatorów, pracowników służby zdrowia, urzędników, pracowników sądów i prokuratury oraz policjantów. Według wskaźnika CPI, mierzącego poziom korupcji, Polska zajęła 41 miejsce na 178 państw zawartych w dokumencie Corruption Perceptions Index 2010.

 

 

Kaja Chmielewska

 

 

 

 

 

Foto: http://www.normalne.nazwa.pl/index.php?id=20

Projekt i wykonanie: Mehowmy