Nauczycielu weź udział w programie Młody Obywatel!

Młody Obywatel to nie tylko szansa na przeprowadzenie interesującego projektu edukacyjnego. Przede wszystkim program przygotowuje uczniów do tego, żeby aktywnie włączać się w działania społeczne. Co więcej, pokazuje jak takie działania inicjować. W Młodym Obywatelu młodzież – przy wsparciu nauczycieli – podejmuje działania lokalne w swoich miejscowościach i uczy się pozyskiwać sojuszników dla swoich działań w najbliższym otoczeniu!

 

Zgłaszajenie swojej szkoły do programu, to nie tylko możliwość realizowania ciekawych projektów społecznych przez uczniów. Młody Obywatel to również szansa na poszerzenie kompetencji nauczycieli. Umożliwia uczestnictwo w kursie internetowym i profesjonalnych szkoleniach z zakresu pracy metodą projektu oraz szkoleniach z udziałem ekspertów. Najbardziej aktywni młodzi ludzie realizujący projekt, wezmą udział w Letnim Laboratorium Liderówka – tygodniowych warsztatach wzmacniających postawy liderskie. Dla najlepszych grup czekają dofinansowania prezentacji lokalnych oraz udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych w Warszawie.

 

Kto może wziąć udział w programie Młody Obywatel?

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz opiekunowie grup z innych placówek oświatowych/kulturalnych. Dzięki programowi uczestnicy mogą realizować założenia podstawy programowej nauczanego przez siebie przedmiotu, korzystając z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy oraz prowadząc zajęcia w sposób atrakcyjny dla młodzieży.

 

Jak się zgłosić?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie programu: http://www.ceo.org.pl

 

Udział w programie jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 września 2012 r. Program może być realizowany jako Gimnazjalny Projekt Edukacyjny.

 

Co o poprzedniej edycji mówią nauczyciele, którzy wzięli udział w projekcie?

Dla mnie osobiście cenne były spotkania z innymi nauczycielami biorącymi udział w projekcie. Jestem zadowolona z udziału w szkoleniach i własnego rozwoju, ale największą satysfakcję czerpię z umiejętności i cech rozwiniętych u moich uczniów – widzę, jak po udziale w programie, są bardziej pewni siebie, otwarci, pomysłowi.

Małgorzata Perlińska, nauczycielka z Piekar

 

Rok temu wymyśliliśmy Szkolny Klub Obywatelski i ten szalony pomysł się udał. Najbardziej zaskakujące jest to, że młodzież pyta o jeszcze.

Justyna Borowska, nauczycielka z Kątów Wrocławskich

 

Uczniowie uwierzyli, że mają wpływ na lokalne wydarzenia.

Karolina Korczyńska, nauczycielka z Wałbrzycha

 

Szczegóły na stronie: http://www.ceo.org.pl/pl/mlodyobywatel

 

Informacji o programie  Młody Obywatel udzielają także koordynatorki programu:

Judyta Ziętkowska, judyta.zietkowska@ceo.org.pl; tel. 22 629 30 49 w. 101

Barbara Rostek, barbara.rostek@ceo.org.pl; tel. 22 629 30 49 w. 115

 

Projekt prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Fundacją Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Projekt i wykonanie: Mehowmy