Nauczycielka postanowiła działać, pod swoją szkołą założyła ogródek!

Oryginalny projekt miejskiej rabaty, dzięki współpracy Biura Ogrodnika Miejskiego i Zespołu Szkół Ekologicznych, powstaje w Gdyni przy ulicy Ejsmonda 1, tuż obok Polanki Redłowskiej. Banalny trójkąt zieleni na parkingu samochodowym zyska zupełnie nowe, atrakcyjne oblicze. 

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Izabela Wachowicz, nauczycielka z ZSE. Ogródek powstaje według zwycięskiego projektu autorstwa uczennicy, Magdaleny Dawidowskiej. Młodzież klasy trzeciej ucząca się w zawodzie technik architektury krajobrazu pod kierunkiem nauczyciela zawodu Piotra Jabłonowskiego, który był koordynatorem działań, miała wykonać we własnym zakresie:

 

  • pomiar oraz inwentaryzację terenu wybranego do zagospodarowania przez Biuro Ogrodnika Miasta,
  • przygotować i przedstawić projekty koncepcyjne w UM (BOM wybrał spośród nich jeden),
  • przygotować ostateczny projekt koncepcyjny a następnie wykonawczy wraz z zestawieniem materiałów i roślin, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • wykonać pracę w terenie i zapewnić sprzęt potrzebny do realizacji projektu (oczyszczenie terenu, wyznaczenie miejsc pod nasadzenia, sadzenie roślin z zaprawieniem dołów ziemia urodzajną, wyrównanie terenu, prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, opieka nad ogródkiem),
  • zapewnić opiekę nauczyciela/nauczycieli w czasie wykonywania robót oraz środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie ochronne młodzieży wykonującej prace w ogródku.

 
Biuro Ogrodnika Miasta zobowiązało się do:

  • wybrania terenu do realizacji zadania oraz koncepcji projektowej,
  • upublicznienie projektów wykonawczych i zrealizowanie wystawy prac uczniów,
  • poniesienia kosztów zakupu wszelkich komponentów potrzebnych do realizacji projektu (materiału roślinnego, ziemi, żwiru) – koszt około 40 tys. złotych.

 
„Projekt uprawiania ogródka” jest autorska pracą, którą młodzież klas trzecich pod okiem pedagogów przygotowała na zakończenie całorocznej edukacji. Przed zespołem uczniów zostało postawione zadanie opracowania koncepcji „upiększenia zielenią” terenu skweru miejskiego – od fazy przygotowania projektu, sposobu jego realizacji, wykonania prac terenowych aż po opiekę nad powstałym terenem zieleni.Projekt nawiązuje do morskiego charakteru Gdyni. Zastosowano w nim byliny, trawy ozdobne, sosnę górską i kamień. Gatunki dobrano tak, aby kojarzyły się z klimatem morskim.  Rośliny zaprojektowano w formie pasów krzewów i bylin naprzemiennie w celu równomiernego pokrycia całego zaplanowanego obszaru. Taki dobór gatunków i kompozycja roślin jest łatwa w utrzymaniu na terenie miejskim.

 
Realizacja projektu rozpoczęła 26 maja. Prace codziennie (do godziny 15.00) prowadził 10-cio osobowy zespół. Projekt jest elementem nawiązanej w tym roku współpracy Biura Ogrodnika Miasta z ZSE w Gdyni (ul. Chylońska 237). Teren na którym prowadzone są prace stanowi zasób gruntów Gminy.

 

 

 

 

 

Foto: www.simplify101.com

Projekt i wykonanie: Mehowmy