NARRACJE – INSTALACJE I INTERWENCJE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

W 2009 roku Gdańsk 2016, Urząd Miasta Gdańska i Gdańska Galeria Miejska zapoczątkowały ideę odbywającego się nocą festiwalu sztuki współczesnej i designu w przestrzeni publicznej. Pomysł, by zaprosić polskich i międzynarodowych artystów i projektantów do tego by zapoznali się z gdańską tkanką miejską i zaprezentowali w niej swoje prace stał się wydarzeniem,
w którym główną rolę odgrywa miasto z całym bogactwem jego tradycji, z masą zakamarków, różnorodnymi funkcjami jakie pełni i lokalnymi społecznościami, które je zamieszkują.
NARRACJE odnoszą się do naszej zbiorowej wyobraźni miasta – na nowo interpretują jego teraźniejszą i przeszłą sytuację, zachęcają, żebyśmy nie postrzegali go w sposób rutynowy
i proponują konkretne nowe sposoby podejścia do przestrzeni publicznej.

Więcej informacji


za;narracje.eu

Projekt i wykonanie: Mehowmy