Napisałeś powieść? Zadebiutuj!

Autorzy nieopublikowanych do tej pory powieści, do 15 grudnia, mają szansę zgarnąć tytuł Literackiego Debiutanta Roku. Ich dzieła natomiast mogą zostać wydane i wypromowane przez  Wydawnictwo Novae Res.

 

To już druga edycja konkursu pt. Literacki Debiut Roku. -Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana w wersji drukowanej.- informują organizatorzy. Autor, bądź osoba przez nią upoważniona, powinien przesłać konkursową powieść zapisaną w postaci elektronicznej (format doc lub rtf) na płycie CD lub DVD, do Wydawnictwa Novae Res.  Termin nadsyłania prac upływa 15 grudnia.

 

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszej części Komisja Opiniująca dokonuje wstępnej oceny walorów artystycznych nadesłanych utworów. Do kolejnego etapu trafia co najmniej pięć z nich. W drugim etapie Kapituła Nagrody wybiera co najmniej trzy utwory, które przechodzą do finału. Trzeci etap to rozstrzygnięcie konkursu. Kapituła Nagrody do 31 maja 2013 roku zadecyduje, które z prac otrzymają pierwszą, drugą i trzecią nagrodę.

 

Warto wypuścić swoją powieść z szuflady i zgarnąć niezwykle ciekawe upominki. Pierwsze miejsce gwarantuje tytułu Literackiego Debiutu Roku, a ponad to statuetkę, laptopa, eleganckie pióro oraz opublikowanie zwycięskiego utworu drukiem, jego dystrybucja i promocja przez Wydawnictwo Novae Res. Zdobywcy kolejnych dwóch miejsc zgarniają dyplomy, eleganckie pióra oraz zestawy 10 egzemplarzy książek. Dodatkowo drugie miejsce gwarantuje  elektroniczny czytnik książek.

 

Oprócz imienia i nazwiska autora, zgłoszenie powinno zawierać adres i dane kontaktowe osoby zgłaszającej, streszczenie utworu o długości co najmniej 150 wyrazów oraz własnoręcznie podpisane przez autora oświadczenie. Stanowi ono załącznik do regulaminu konkursu, który znajdziecie pod tym adresem: http://www.literackidebiutroku.pl.

 

 

Agnieszka Lasinkiewicz

 

 

 

 

 

Foto: Agnieszka Lasinkiewicz

Projekt i wykonanie: Mehowmy