Najlepsza demokracja, czyli dalsze losy budżetu obywatelskiego

Kilka tygodni temu pisaliśmy o inicjatywie budżetu obywatelskiego w Sopocie. Przypomnijmy, że projekt ten ma na celu aktywizowanie mieszkańców do bezpośredniego decydowania o swoim mieście. Otrzymują oni do dyspozycji określony procent wydatków budżetu miasta, o którym sami decydują (w przypadku Sopotu na początek będzie to 1%, czyli około trzech milionów złotych). Przez cały rok dyskutowane są plany budżetowe, a raz do roku odbywa się głosowanie, w którym wybiera się projekt, który zostanie zrealizowany.


Jak idea budżetu miewa się dziś, po ponad dwóch miesiącach od zaakceptowania pomysłu przez Radę Miasta?

Kilka dni temu po raz pierwszy doszło do spotkania komisji doraźnej ds. budżetu obywatelskiego. Wybrano grupę siedmiu radnych, którzy mają ustalić zasady działania budżetu obywatelskiego, zająć się weryfikacją złożonych przez mieszkańców projektów, promocją budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców i rozstrzyganiem spraw spornych. Wiadomo więc nareszcie kto zajmuje się budżetem obywatelskim w Sopocie i kto podejmuje decyzje w jego sprawie. Dyskusja na pierwszym spotkaniu komisji dotyczyła przede wszystkim spraw podstawowych – na czym właściwie polega budżet obywatelski i co jest jego celem.


Pojawiły się także dwie odmienne koncepcje odnośnie tego jak budżet powinien wyglądać – zgodnie z pierwszą mieszkańcy będą mogli zgłaszać propozycje radnym, na ich podstawie powstaną szczegółowe projekty, a na podstawie ankiety rozesłanej mieszkańcom, radni zdecydują, który projekt zostanie zrealizowany. Według drugiej koncepcji mieszkańcy spotykają się w ramach Forum Mieszkańców z przygotowanymi projektami, radni sprawdzają, czy od strony formalnej i technicznej da się je zrealizować, następnie projekty zaakceptowane przez komisję omawiają Sopocianie, by w końcu wybrać najlepszy. Decyzja mieszkańców jest w tym wariancie wiążąca.


Jaką decyzję podejmie Rada Miasta? Wszelkie postanowienia i aktualności dotyczące budżetu obywatelskiego śledzić można na stronie: http://www.sopockainicjatywa.org/tag/budzet/

 

Kaja Chmielewska

Projekt i wykonanie: Mehowmy