Najbardziej niezwykłe Walentynki

Walentynki to coroczne święto zakochanych, to także o czym niewielu wie: dzień chorych na epilepsję, to również o czym już nikt nie wie Akcja „Róża od Świętego Walentego”.

Akcja  po raz pierwszy została przeprowadzona 14 lutego 2010 roku przez Stowarzyszenie Świętego Walentego. Wydarzenie polegało na wręczaniu pacjentom i personelowi na oddziałach całodobowych szpitali psychiatrycznych czerwonych róż.

Po co komuś w szpitalu psychiatrycznym róża? Po to, żeby pokazać tym szczególnym pacjentom, że nie są sami, a po opuszczeniu szpitala mogą prowadzić normalne życie. Bardzo często ludzie ci nie przyznają się do tego, że byli hospitalizowani. Osoby przebywające po raz pierwszy na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego najczęściej nie akceptują tego, co przytrafiło się w ich życiu i przeżywają głęboki szok, nierzadko podejmują próby samobójcze. Często ludzie trafiający do szpitala tracą pracę, przyjaciół, znajomych lub sami izolują się od społeczeństwa. Brakuje im informacji o sposobach dalszej rehabilitacji, terapii i formach aktywności w wielu sferach życia. Ludzie ci potrzebują spotkania, aby wyjść z izolacji i doświadczyć z osobami przeżywającymi podobne kryzysy i posiadające wiedzę, jak radzić sobie z tymi problemami.

Celem akcji „Róża od Świętego Walentego” jest wyrażenie solidarności i zrozumienia z osobami przebywającymi na oddziałach szpitali psychiatrycznych w Gdańsku oraz personelu tych szpitali. Promocja ruchu samopomocy oraz zintegrowanie środowiska pacjentów.

Święty Walenty w tym roku będzie wręczał róże 14 lutego 2012 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza (Srebrzysko)oraz w Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Akcja rozpocznie się Mszą św. w kaplicy Szpitala na Srebrzysku. Róże na znak solidarności i zrozumienia zostaną wręczone po Mszy św. przez dwuosobowe zespoły na oddziałach wyżej wymienionych. Zespoły stanowić będą wolontariusze, członkowie stowarzyszenia, głównie byli pacjenci tych szpitali. Róże będą wręczane wszystkim pacjentom oraz personelowi tych szpitali. W trakcie rozdawania róż wolontariusze stworzą okazję do spotkania i rozmowy z pacjentami, nierzadko osobami, które są samotne i których nikt nie odwiedza.

 

Więcej o Stowarzyszeniu Świętego Walentego:
www.swietywalenty.pl

 

 

 

 

Foto: Kango

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy