Nagrody w konkursie „Aktywny Senior” rozdane

Blisko pół tysiąca gdańskich seniorów bawiło się na X jubileuszowym Miejskim Balu Seniora zorganizowanym w Centrum Wystawienniczym AMBEREXPO Międzynarodowych Targów Gdańskich. 

Podczas Balu Prezydent wręczył nagrody i wyróżnienia przyznane przez jury w ramach III edycji Konkursu „Aktywni Seniorzy”, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Seniorów „Starsi” oraz Urząd Miejski w Gdańsku.
– Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gdańska. Konkurs ma promować działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów – podkreśliła Agnieszka Buczyńska – prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Tegoroczny konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród gdańskich seniorów. Zwycięzcy i wyróżnieni prezentowali swój dorobek w czterech kategoriach: aktywna seniorka, aktywny senior, inicjatywa senioralna – realizowana w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego i przyjazny seniorom dedykowana organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym pracującym na rzecz seniorów z Gdańska.

W kategorii aktywna seniorka zwyciężyła Pani Ewa Banasiak, liderka oraz inicjatorka powstałego Koła Grodzkiego liczącego ponad 60 członków działającego na terenie Dolnego Miasta. Pani Ewa otacza „przyjacielskim parasolem” każdą poznaną osobę. Organizuje oraz koordynuje takie działania jak: spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi, spacery i piesze wycieczki wyjazdowe, zwiedzanie muzeów, spływy kajakowe i wiele innych wydarzeń. Motywuje seniorów do wysiłku fizycznego i kibicuje im. Zachęca do poznawania historii Gdańska. Na co dzień współpracuje z Centrum Wolontariatu w Gdańsku w ramach programu Wolontariat Miasta Gdańska. Wyróżnienie w tej kategorii jury przyznało Pani Krystynie Mosińskiej, która od 12 lat prowadzi klub seniora „Orania”. Działa na wielu płaszczyznach organizując kursy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawcze, wyjścia kulturalne czy spotkania integracyjne. Współpracuje z innymi klubami seniora, a także uczestniczy w takich projektach jak „zdrowy senior” i „senior w ruchu”. Jak twierdzą seniorzy współpracujący z Panią Krystyną to niezwykle przyjazna otwarta na współpracę osoba, dba o interesy  seniorów i działa na ich rzecz. Dla niej nie ma spraw niemożliwych, podkreślają.

W kategorii aktywny senior zwyciężył Pan Antoni Kiman, nazywany „złotą rączką”. Pan Antoni  zaraża swoją życzliwością i pogodą ducha mówią seniorzy. Chętnie pomaga osobom starszym w różnych częściach Miasta. Wyróżnienie w kategorii aktywny senior powędrowało do Pana Władysława Jakubowskiego, najaktywniejszego uczestnika Dziennego Domu Seniora. Pan Władysław od 4 lat pełni funkcję przewodniczącego Rady Domu. Rówieśnicy postrzegają go jako niezawodnego kolegę, prawdomównego i szczerego przyjaciela. Jest inicjatorem utworzenia grupy liderów projektów biorącej udział w konkursie Gdańskiego Funduszu Senioralnego.

Jury przyznało tytuł zwycięzcy seniorom z klubu „Motława” w kategorii „Inicjatywa Senioralna”. Liderką klubu jest Pani Helena Turk, znana ze swej aktywności w Gdańsku. Warto zaznaczyć, że od kilku lat seniorki z klubu „Motława” przekazują ubrania, ozdoby choinkowe oraz inne rzeczy wykonane szydełkiem na rzecz Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku. Jak zgodnie twierdzą aktywne seniorki radość na twarzach dzieci jest dla nich najlepszym podziękowaniem za przekazane rękodzieła.

Ostatnią, czwartą kategorią III edycji Konkursu „Aktywni Seniorzy” jest kategoria przyjazny seniorom, w której wygrała Pani Krystyna Ejsmont, założycielka klubu seniora na Biskupiej Górce, działającego w strukturze Stowarzyszenia „WAGA”. Pani Krystyna dokłada wszelkich starań, aby uatrakcyjniać działania Klubu.
Kapituła konkursu wyróżniła w kategorii przyjazny seniorom Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku za realizację cyklu bezpłatnych szkoleń dla seniorów z klubu Motława. Szkolenia organizowane przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku pozwoliły uzupełnić wiedzę seniorów z zakresu dziedzin prawa, z którymi mają do czynienia w życiu codziennym. Prezydent Paweł Adamowicz złożył podziękowania na ręce Pani Agnieszki Kapały – Sokalskiej.

– Przypomnijmy, w Gdańsku Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który na całym świecie obchodzony jest 1 października, świętujemy nie jeden dzień, a cały miesiąc. Październik w Gdańsku należy do Seniorów! Specjalnie dla nich przygotowana została bogata oferta wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Miasto Gdańsk, Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów oraz miejskie jednostki organizacje pozarządowe wspólnie opracowały bogaty kalendarz atrakcji dla naszych kochanych Seniorów, od sportu do wydarzeń rozrywkowych/artystycznych, przez profilaktykę zdrowotną – przypomniał Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. Korzystając z okazji zaprosił mieszkańców do odwiedzenia Gdańskiego Domu Senior – Wigor, który rozpoczął swą działalność w piątek 9 października. Placówka ta jest połączeniem uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Program Domu Senior-WIGOR adresowany jest do 30 niepracujących gdańszczan w wieku 60+. Gdańsk stale rozszerza ofertę dla tej grupy mieszkańców starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom. Stąd pomysł na zorganizowanie takiego miejsca, na które Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu „Senior-WIGOR” na lata 2015 – 2020 – Edycja 2015. Realizatorem projektu jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Organizatorami X jubileuszowej edycji Miejskiego Balu Seniora byli: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów Gabriela Dudziak i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
zdjęcie: K. Gonia  

Projekt i wykonanie: Mehowmy