Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego wręczone!

Nagrody im. Lecha Bądkowskiego
dla społecznika, darczyńcy i organizacji pozarządowej za rok 2018
zostały rozdane !

Tytuł Gdańskiego Społecznika Roku 2018 otrzymała Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Agnieszka Buczyńska.

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku za rok 2018 została przyznana dla: Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki. Tytuł Gdańskiego Darczyńcy Roku 2018 otrzymał zaś Julian Pawlukiewicz

Przyznano też dwa wyróżnienia: dla Fundacji Generacja i Fundacja UpFoundation. Nagrody wręczono w pierwszy dzień obchodów Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku, uroczystość odbyła się w Hali Debat w Strefie Społecznej.

Więcej można przeczytać na portalu gdansk.pl: 
Gala Nagrody im. Lecha Bądkowskiego 2018

Fot. Jerzy Pinkas, www.gdansk.pl 

Projekt i wykonanie: Mehowmy