Nagroda Prezydenta RP dla Grupy ENERGA

Grupa ENERGA laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka. Prezes spółki Mirosław Bieliński odebrał statuetkę z rąk prezydenta Bronisław Komorowskiego.

 

Do tegorocznej X. edycji nagrody nominowanych zostało 12 firm i instytucji w kategoriach: innowacyjność, obecność na rynku globalnym, ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zielona gospodarka. W tej ostatniej kategorii najlepsza okazała się Grupa ENERGA. – Nominacja to wyraz uznania za wkład, jaki Państwo wnoszą w rozwój gospodarczy naszego kraju oraz budowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki – napisał Prezydent RP w liście gratulacyjnym dla Grupy ENERGA.

 

W swoim przesłaniu Bronisław Komorowski podkreślił, że siła i znaczenie tej nagrody wynikają z coraz większego potencjału polskiej gospodarki, której wzrost jest wysoko oceniany przez europejskich partnerów Polski. – Dla nas nagroda Prezydenta to wielki zaszczyt, ale też ważny sygnał, że idziemy w dobrym kierunku. To także zobowiązanie, iż nie zejdziemy z wytyczonej drogi, która poprzez szereg inwestycji ma nas doprowadzić do celu, jakim jest innowacyjna i ekologiczna energetyka – mówi Mirosław Bieliński.

 

Działania proekologiczne Grupy ENERGA, to przede wszystkim odnawialne źródła energii. Grupa ENERGA dzięki 47 własnym elektrowniom wodnym oraz licznym farmom wiatrowym przyłączonym do jej sieci jest liderem dostaw energii ze źródeł odnawialnych, udział energii z odnawialnych źródeł w produkcji własnej wynosi 33 proc.

 

Inne działania ENERGA – OPERATOR związane z ochroną środowiska to między innymi platformy pod gniazda bocianie – ponad 7600 platform, ochraniających bocianie gniazda przed stykiem z liniami energetycznymi. Co roku spółka montuje na słupach ok. 300 platform. Elektroniczny obieg dokumentów – spółka wdrożyła elektroniczny obieg dokumentów, co zaowocowało spadkiem zużycia papieru i druków akcydensowych. Zakup bezemisyjnych samochodów elektrycznych do prac eksploatacyjnych oraz program wymiany wyeksploatowanej floty samochodowej na nowoczesne, oszczędne auta specjalistyczne i brygadowe;

 

Akcje na rzecz przyrody i edukacji. Grupa ENERGA propaguje ekologiczne postawy wśród pracowników, m.in. poprzez akcję Energetyczni Obrączkarze. To pierwsza w Polsce inicjatywa oparta na ścisłej współpracy ekologów z energetykami, wpisana w program ochrony bociana białego. Wspólny projekt Grupy ENERGA i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” polega na szkoleniu pracowników Grupy ENERGA przez pracowników Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN. Pracownicy po przeszkoleniu i uzyskaniu uprawnień obrączkarskich, we współpracy z przyrodnikami ze stowarzyszenia PTPP „pro Natura” zakładają ptakom obrączki. Dzięki nim łatwiejsze jest odczytywanie, czyli identyfikowanie poszczególnych osobników oraz śledzenie ich losów po opuszczeniu gniazd, na trasach ich wędrówek w Europie i Afryce.

 

Razem z „pro Naturą” ENERGA stworzyła również Fundusz dla przyrody – wspólną inicjatywę organizacji społecznej i firmy w celu realizacji projektów z zakresu ochrony wybranych gatunków zwierząt i roślin. Fundusz ma charakter konkursu grantowego. Dzięki środkom finansowym przekazanym przyrodnikom przez ENERGĘ, udało się wesprzeć m.in. odbudowę lokalnej populacji nurogęsi i gągoła na Wyspie Sobieszewskiej, zachować stanowiska jednej z najrzadszych roślin naczyniowych w Polsce – wierzby lapońskiej, zabezpieczyć przed erozją i rozmyciem wyspy na Nysie Kłodzkiej, gdzie swoje lęgowiska ma wiele cennych gatunków ptaków, zabezpieczyć zimowiska nietoperzy w Uniemyślu, zachować lęgowiska ptaków w dolinie Wisły oraz populację brzozy niskiej w Dolinie Czyżówki.

 

Działania na rzecz promowania edukacji ekologicznej Grupa ENERGA realizuje m.in. w ramach programu ENERGA dla Ciebie. To inicjatywy koncentrujące się na podnoszeniu świadomości bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, promowaniu racjonalnego użytkowania energii elektrycznej oraz kształtowaniu postaw proekologicznych. W tym celu ENERGA uruchomiła ogólnopolski program edukacyjny Planeta Energii, w którym udział wzięło już ponad 70 tys. dzieci z całej Polski. Akcji towarzyszy wędrujące interaktywne miasteczko Planety Energii oraz materiały edukacyjne.

 

 

 

 

Źródło: mat. pras.

Projekt i wykonanie: Mehowmy