Nagroda imieniem Lecha Bądkowskiego
Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

ma zaszczyt zaprosić na

Galę rozdania Nagród im. Lecha Bądkowskiego

dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej,

dla Gdańskiego Darczyńcy Roku

oraz dla Gdańskiego Społecznika Roku.

która odbędzie się w dniu 22 marca 2014 roku o godz. 12.00,

na stadionie PGE Arena Gdańsk przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1.

 

Nagroda im. Lecha Bądkowskiego została ustanowiona w 2001 roku przez Prezydenta Miasta Gdańska dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie lokalnych problemów. Od roku 2013 nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: dla najlepszej organizacji pozarządowej, dla gdańskiego Darczyńcy Roku i dla Gdańskiego Społecznika Roku Jest to sposób na docenienie społecznych działań Gdańszczan zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie oraz ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.

Po Gali możliwe będzie zwiedzanie stadionu PGE Arena Gdańsk z przewodnikiem dla chętnych uczestników wydarzenia. Prosimy o potwierdzenia przybycia na Galę oraz chęci zwiedzania stadionu z przewodnikiem do dnia 19 marca 2014 r. pod numerem telefonu 58 326-22-88 lub pocztą elektroniczną:potwierdzenia@fundacjagdanska.pl

O Lechu Bądkowskim:

Lech Bądkowski urodził się w 1920 roku w Toruniu. Przed wojną zdążył ukończyć gimnazjum. W 1939 jako absolwent Brodnickiej Szkoły Podchorążych wziął czynny udział w walkach nad Bzurą. W 1945 roku ukazała się w Londynie broszura „Pomorska myśl polityczna”, która zawiera wiele przemyśleń programowych aktualnych do dziś. Po wojnie Bądkowski rozpoczął pracę jako dziennikarz w „Dzienniku Bałtyckim”. Lech Bądkowski był nie tylko publicystą, ale też aktywnym organizatorem życia społecznego. W 1956 roku współtworzył Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym był aktywny do końca życia. Był założycielem i pierwszym prezesem Klubu „Pomorania”. W sierpniu 1980 roku jako pierwszy intelektualista znalazł się w Stoczni Gdańskiej, gdzie aktywnie uczestniczył w obradach. Bądkowski był negocjatorem i sygnatariuszem porozumienia gdańskiego. Był pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność.”

Projekt i wykonanie: Mehowmy