Nagroda Bursztynowego Mieczyka

Po raz XXIV Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do składania wniosków o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służyć ma to m.in. wzmocnieniu prestiżu sektora obywatelskiego, etosu pracy wolontarystycznej i poszerzeniu aktywności społeczności lokalnej. Nagroda ufundowana jest przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa.

Kategorie konkursowe i nagrody

Nagrody zostaną przyznane przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych – laureaci NBM w roku ubiegłym, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciele fundatorów nagród specjalnych oraz przedstawiciel Fundacji RC. Laureaci zostaną przedstawieni i nagrodzeni podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 14 grudnia 2018 roku, w Europejskim Centrum Solidarności.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2018 w następujących obszarach:

POMOC SPOŁECZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA
KULTURA
EDUKACJA

Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach:

– SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

– WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

– DEBIUT ROKU

W tym roku do współorganizacji nagrody za debiut roku zaproszone zostało partnerstwo Programu Akumulator Społeczny, które objęło pieczą tę kategorię.

Składanie wniosków

WnioskI nalEży dostarczyć do 7 listopada 2018 r. do godz. 16.00 do siedziby Fundacji RC lub przesłać w formie elektronicznej. Więcej informacji znajduje się na stronie www.bursztynowymieczyk.pomorskie.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy