Nabór partnerów do projektu SocialHUB

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty nabór partnerów na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pod roboczą nazwą „Gdańsk SocialHUB” planowanego do przeprowadzenia w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kto może zostać partnerem?

W naborze mogą brać udział podmioty (instytucje, agencje, organizacje pozarządowe, partnerzy z sektora prywatnego, uczelnie), które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz wspólnie z Liderem będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie Projektu, a następnie w jego realizacji.

Termin zgłoszeń: do 10 kwietnia!

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego centrum usług wspierających aktywność obywatelską mieszkańców Gdańska, w tym mieszkających w Gdańsku imigrantów. To miejsce ma łączyć aktywność obywatelską i innowacje społeczne, świadczyć kompleksowe, komplementarne usługi dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Być miejscem rozwoju społecznych i kulturowych kompetencji imigrantów i mieszkańców Gdańska, które pozwalają na unikanie segregacji społecznej i zawodowej w myśl zasady włączania we wszystkie działania, a nie wyróżniania.

Więcej informacji i dokumenty tutaj >>> Projekt SocialHUB

Projekt i wykonanie: Mehowmy