Nabór do Gdańskiej Szkoły Lidera

Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych po raz kolejny zaprasza działaczy i działaczki organizacji pozarządowych do udziału w Gdańskiej Szkole Liderów (GSL).

O cyklu szkoleniowym

GSL jest cyklem szkoleniowym, podczas którego uczestnicy są kompleksowo przygotowywani do zarządzania podmiotami trzeciego sektora, ale również platformą integracji, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych inicjatyw. Tegoroczna Szkoła obejmuje 89 godzin szkoleniowych oraz dodatkowe sesje coachingowe. Udział w Szkole jest bezpłatny.

Jak dołączyć?

O zakwalifikowaniu się do udziału będzie decydować wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z cv na adres biuro@fundacjarc.org.pl w terminie do 30 marca. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 344 40 39 lub 518 238 803.

Szczegółowe informacje i formularz tutaj >>> http://fundacjarc.org.pl/gdanska-szkola-liderow-2017/

Projekt i wykonanie: Mehowmy